Category Archives: in Greece

Ελληνικές ειδήσεις

Μείωση ωρών Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΠΕΒ

Δελτίο Τύπου ΠΕΒ

Ενημερωτικό σημείωμα Δελτίο Τύπου ΠΕΒ
Με τη γνωστή και παγιωμένη πλέον μέθοδο αιφνιδιασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη 10-6-2016 για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου για τη σχολική περίοδο 2016-2017 με την οποία προέβη στην υλοποίηση των από καιρό ανακοινωμένων προθέσεων του για μείωση των διδακτικών ωρών (3 ώρες ανά τάξη) του Γυμνασίου καθώς και άλλων αλλαγών.
Το πιο απογοητευτικό και ταυτόχρονα εξοργιστικό όμως, είναι ότι οι επιλογές των< μαθημάτων που μειώθηκαν οι ώρες τους έγιναν χωρίς κανένα διάλογο, τον οποίο- παρά τις συνεχείς διακηρύξεις του ΥΠΠΕΘ- δεν ήθελε, για αυτό και φρόντισε ταυτόχρονα να δημοσιευτεί η απόφαση σε ΦΕΚ. Δυστυχώς στις επιλογές του Υπουργείου ήταν και η μείωση, μεταξύ άλλων, και των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Βιολογίας Α’ Γυμνασίου από δύο (2) σε μία (1)!
Είναι περιττό να δηλώσουμε ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην αλλαγή αυτή για την οποία και διαμαρτυρόμαστε έντονα!
Οι συγκεκριμένες επιλογές του Υπουργείου:

 • α) οδηγούν αναπόφευκτα στην συρρίκνωση και υποβάθμιση της Βιολογίας στο Γυμνάσιο και επομένως στη δημιουργία ουσιαστικού κενού στις γνώσεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε σημαντικά θέματα που αφορούν κυρίως την ίδια τους τη ζωή.
 • β) Μειώνουν σημαντικά και στοχευμένα τον αριθμό των συναδέλφων Βιολόγων που διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων με αποτέλεσμα οι Βιολόγοι να αποτελούν το 13% των Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, ενώ με βάση τις ώρες διδασκαλίας έπρεπε να είναι το 25%.
 • γ) Ενισχύουν το αντιπαιδαγωγικό-αναχρονιστικό μέτρο των μονόωρων μαθημάτων. Έτσι στις διακηρύξεις του το ΥΠΠΕΘ είναι αντίθετο στα μονόωρα μαθήματα αλλά στην πράξη η Βιολογία θα διδάσκεται και στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου με μονόωρα μαθήματα, τα 7 από τα 18 μαθήματα στην Α’ τάξη είναι μονόωρα και συνολικά στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου τα 19 από τα 54 (ποσοστό 35%).

Απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων!!
Αν στα προηγούμενα συνυπολογίσουμε και τις κυβερνητικές δηλώσεις περί μαθημάτων «ήσσονος σημασίας», τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι για το Υπουργείο Παιδείας μεταξύ των μαθημάτων ήσσονος σημασίας για το Ελληνικό σχολείο εντάσσεται πλέον και η Βιολογία!!
Όταν όλοι συμφωνούν ότι η Βιολογία είναι η επιστήμη του 21ου αιώνα, το ΥΠΠΕΘ παραμένει σε λογικές προηγούμενων αιώνων με «πρωτεύοντα» και «δευτερεύοντα» μαθήματα. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τις αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ όλοι θα περίμεναν οι αποφάσεις αυτές να είναι αποτέλεσμα μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Όμως ουδεμία τέτοια μελέτη έχει γίνει, οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας πληροφορούσε το ΥΠΠΕΘ αν οι εισηγήσεις αυτές έγιναν από το ΙΕΠ ή από συμβούλους του Υπουργού ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και σε ποια στοιχεία στηρίχθηκαν αυτές. Δεν πρόκειται να έχουμε τέτοια απάντηση αφού καμία μελέτη δεν έγινε αλλά όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε οι αποφάσεις ελήφθησαν βάσει δημοσιο-οικονομικών περιορισμών (η γνωστή λογιστική λογική) του Υπουργείου αλλά και κοντόφθαλμων συντεχνιακών πιέσεων!
Γιατί δημοσιο-οικονομικοί περιορισμοί;
Μα γιατί το Υπουργείο μη μπορώντας να προχωρήσει στους απαιτούμενους με βάση τις πραγματικές του ανάγκες μόνιμους διορισμούς, ελέω μνημονιακών υποχρεώσεων (αλήθεια που είναι οι 10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών κ. Υπουργέ;), επιλέγει να μειώσει εντέχνως τα λειτουργικά του κενά.
Γιατί συντεχνιακών πιέσεων;
Ειδικά στον κλάδο ΠΕ04 επιλέγεται η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος (δηλ. της Βιολογίας) με τα μεγαλύτερα οργανικά κενά στη ΔΕ, σε συνδυασμό με την κατάργηση των υπευθύνων Εργαστηρίων Φ.Ε. (3 ώρες) και την ταυτόχρονη αξιοποίηση του διαθέσιμου οργανικού πλεονάσματος συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων για κάλυψη των αναγκών του μέσω Β΄ ανάθεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα επίσημα οργανικά κενά Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 883 εκ των οποίων ήδη 589 θέσεις καθηγητών Βιολογίας- υπολογισμένες με 20 ώρες Βιολογίας- κατέχονται σήμερα από άλλες ειδικότητες μέσω Β΄ ανάθεσης, ενάντια στο γεγονός ότι όλες οι επιστημονικές ενώσεις συμφωνούν ότι το κάθε μάθημα πρέπει να διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Όμως στα 1677 Γυμνάσια της χώρας είναι ζήτημα να υπάρχουν περισσότεροι από 500 Βιολόγοι.
Αλλά αυτό φαίνεται δεν είναι αρκετό για το Υπουργείο.Ή για την ακρίβεια και αυτοί πολλοί είναι!
Η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας είναι αντίθετη με την διεθνή πρακτική όπως ενδεικτικά μπορεί κανείς να δει από τον συνημμένο πίνακα, μεταξύ 68 χωρών.
Τι επέβαλε λοιπόν την μείωση των ωρών της Βιολογίας;
Η διατήρηση της Βιολογίας Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας στα διδασκόμενα μαθήματα (προκειμένου μέσω αυτής να γίνεται στο 3ο πεδίο η εισαγωγή μαθητών άλλων πεδίων) και η εισαγωγή πρόσφατα μιας ώρας Βιολογίας στα ΕΠΑΛ, προκάλεσε την αντίδραση των άλλωνΕπιστημονικών ενώσεων που εξέδωσαν και ανακοινώσεις αναφέροντας συγκεκριμένα την αύξηση των ωρών αυτών. Είναι οι ίδιοι που όπως και στις ιστοσελίδες αναγράφεται έχουν κατασκηνώσει στους διαδρόμους του ΥΠΠΕΘ.
Εμείς γνωρίζουμε ότι την πολιτική ευθύνη για την οποιαδήποτε απόφαση την έχει το ΥΠΠΕΘ και γνώμονας του πρέπει να είναι αποκλειστικά το συμφέρον για τους μαθητές και συνολικά για την Εκπαίδευση και όχι η εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων τα οποία το ΥΠΠΕΘ θα έπρεπε να καταδικάζει και όχι να τα στηρίζει και να τα επικροτεί.
Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα μας: ως πότε η πορεία της εκπαίδευσης στην χώρα μας θα αγνοεί τις διεθνείς παιδαγωγικές πρακτικές και θα συνεχίσει να καθορίζεται από λογιστικό σκεπτικό και παρασκηνιακές συντεχνιακές λογικές;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έβρου 94-96, Αμπελόκηποι 115 27
ΤΗΛ.& FAX:210 5224632
URL: http://www.pev.gr,
e-mail:grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

 1. Ωρολόγια προγράμματα Φυσικών επιστημών με ξεχωριστά αντικείμενα
 2. Ωρολόγια προγράμματα Φυσικών επιστημών με ξεχωριστά αντικείμενα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ – Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ανά Κεφάλαιο

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

 • Όλα τα Θέματα 2000-2013 (Ημερησίων, Εσπερινών, Επαναληπτικών Ημερησίων, Επαναληπτικών Εσπερινών, Ομογενών)

 

Ανά Κεφάλαιο

«Μαθητοπατερισμός», ΜΜΕ και Επιστήμη

Θυμάστε την «πιλάλα» κάποιων, όπως τελικά στην πράξη αποδεικνύεται, κατακίτρινων παλιοφυλλάδων ή επαναστατημένων-διαμαρτυρόμενων Συλλόγων Γονέων-Κηδεμόνων την εποχή του 1999-2000, όμως και αργότερα (2010) με αφορμή την «πυροτεχνηματουργική» εφαρμογή της βάσης του 10 στις Πανελλαδικές αλλά ακόμα και σήμερα (προεκλογικός Μάιος 2012) 13 χρόνια μετά την εφαρμογή του, να εμφανίσουν «πάνσοφους» Παιδοψυχολόγους και «ειδικούς» Παιδαγωγούς και «επιστημονικές» Έρευνες-καταπέλτες μέχρι και «ατεκμηρίωτα» άρθρα από νεόκοπους οικονομολόγους (που μόνο θεωρίες που σώζουν κράτη εφευρίσκουν συχνότατα αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να σώσουν κάποιον, όμως θα αποκτήσουν και κατά-δική τους κατεύθυνση στα Ελληνικά σχολεία για να εξασφαλιστεί η «αναπαραγωγή» μερικών εκατοντάδων χιλιάδων άνεργων δραχμοφονιάδων-νομισματοσυλλεκτών μέσα σε ελάχιστα χρόνια λες και το πρόβλημα όλων των λαών της Γης αιώνες τώρα δεν αφορά την συμπεριφορά ανθρώπων-πολιτικής αλλά αφορά την αποτυχία του μέσου συναλλαγής-νομίσματος) για …
… «βάρβαρα» και αντιπαιδαγωγικά και «ψυχοφθόρα» και εξοντωτικά για τους μαθητές επαναλαμβανόμενα εξεταστικά «μαρτύρια» που οδηγούν αυτόματα στα ταμεία των Φροντιστηρίων τους γονείς μαζί με τα παιδιά τους!!! (Σε κάθε «μεταρρύθμιση» πανηγυρίζουν τα πάσης φύσεως ταμεία, ίσως γι’ αυτό είναι και αρκετά συχνές, ανά 10ετία.)
Τα παραπάνω στην καθομιλούμενη χαρακτηρίζονται σαν «χάιδεμα αυτιών» ή «μαθητοπατερισμός» ή πιό απλοϊκά «καλλιέργεια τεμπελίτιδας», για να μην το χαρακτηρίσω σαν «ηθελημένη» – συνειδητή «ηλιθιοποίηση»-κατασκευή άνοων/ολιγόνοων (ημιμαθών) προβάτων -εύκολα κατευθυνόμενων και καθοδηγούμενων κουκιών. Και ποτέ κανείς, στην τελευταία περίπτωση, δεν σας αποκάλυψε πόσα χιλιάρικα ακούμπησε σε Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ή Κολλέγιο ή ΙΕΚ με έδρα την Ελλάδα ή την αλλοδαπή, για να μορφώσει το δικό του το παιδάκι, Ιδρύματα που συνήθως εφαρμόζουν παρόμοια ή και ακόμα αυστηρότερα «μαρτύρια». Όμως το δικό μας το παιδί είναι «ο εκλεκτός» του Έθνους ενώ των άλλων τα παιδιά είναι οι «μελλοντικοί πελάτες του οποιουδήποτε κόμματος (το γνωστό «μαντρί» του καράβλαχου τσοπάνη-πρωθυπουργού και της λοιπής συναγέλης)».
Δεν έχει κανείς από αυτούς τους «εγκάθετους»-πληρωμένους αριστερο-δεξιούς χαφιέδες , ποτέ, διαβάσει λίγη σχολική Βιολογία για τις λειτουργίες και την ανάπτυξη του εγκεφάλου, και εννοείται ούτε νεότερη Νευροφυσιολογία (άγνωστη ορολογία για πολιτικούς σχηματισμούς), ούτε σκουντούφλησαν τυχαία στο βίντεο του ATTICA TV (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας 2010) με την παιδοψυχολόγο Σαββάκη (αν ενδιαφερθείτε προβάλλεται κάθε 2-3 μέρες) και για το λόγο αυτό σ’ όλους αυτούς αφιερώνω το παρακάτω άρθρο :
Υ.Γ.
Και καλό θα ήταν να μας διαφώτιζε ο/η κάθε «ανεξάρτητος/η» πολιτικά Νευροφυσιολόγος-Παιδοψυχολόγος αν και κατά πόσον υφίσταται ή όχι έρευνα ή μελέτη ή διατριβή (οποιουδήποτε φορέα) που δεικνύει ή αποδεικνύει τον βαθμό ωφέλειας και υποβοήθησης στην εκμάθηση και στη γνώση της Νεοελληνικής γλώσσας η εντατικότατη διδασκαλία (έτσι όπως πραγματοποιείται) της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας στις ηλικίες 12-18 χρόνων ή αν αντιθέτως αποτελεί και τη γενεσιουργό αιτία της μέτριας (κάτω του βαθμού 14 σε συνολικό μέσο όρο) σχολικής  επίδοσης, λόγω πνευματικής σύγχισης που τους δημιουργείται από την ανάμιξη διαφορετικών εκδοχών για παρόμοια ή ίδια θέματα ακριβώς κατά την μαθησιακή ηλικία του ενστερνισμού τηςγνώσης και της συνειδητοποίησης (στη Φυσική-Μουσική η ανάμιξη ήχων κοντινών συχνοτήτων προκαλεί ακουστική ενόχληση), αλλά και της ακόμα χαμηλότερης επίδοσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις των παιδιών της Θεωρητικής κατεύθυνσης (μέρος των οποίων θα αποτελέσει και τους μελλοντικούς δασκάλους και φιλολόγους και θεολόγους των σχολείων της χώρας).
Και η απορία είναι εύλογη, διότι τα 2 Νόμπελ στην Νεοελληνική ποίηση-λογοτεχνία μας, συγκρινόμενα με αυτά των υπόλοιπων χωρών, δεν υποδεικνύει ούτε αποδεικνύει την μεγαλύτερη αξία της δικής μας (ΝεοΕλληνικής) γλώσσας ως προς τις υπόλοιπες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Μεξικάνικα κ.λ.π.) αλλά αντιθέτως ίσως μειονεκτούμε μπροστά στην πληθώρα των Αγγλόφωνων ή Ισπανόφωνων βραβείων, ούτε φυσικά την αξία της ΑρχαίοΕλληνικής μιας και οι περισσότεροι αλλόγλωσσοι Νομπελίστες δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι γνώριζαν (τουλάχιστον αρχικά) τα Αρχαία.
Διότι αν ίσχυαν τα παραπάνω τότε οι αξιολογότεροι Αρχαιολόγοι-Αρχαιογνώστες και Βυζαντινολόγοι θα έπρεπε να είναι Έλληνες (τους είναι πιό οικεία τα Αρχαία) και όχι οι Γερμανοί ή οι Γάλλοι κ.ο.κ.
Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε τη μαρτυρία του αγαπητότατου μέγιστου Λευτέρη μας ότι όταν το ’60 και ’70 μετέφραζε-μετέγραφε καταπληκτικότατα τον Λόρκα, δεν γνώριζε ίτς Ισπανικά. Με άλλα λόγια το μέγεθος και η αξία μιας παγκόσμιας προσωπικότητας σε οποιαδήποτε Επιστήμη ή Τέχνη είναι αποτέλεσμα της επίπονης εργασίας, της προσφοράς και της καθολικότητάς που απολαμβάνει και δεν έχει απολύτως καμμία σχέση με την γλώσσα που μιλά και χρησιμοποιεί, αφού αυτή είναι ένα απλό μέσο επικοινωνίας με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
Επομένως, η Παιδεία μας, προς όλους ανεξαιρέτως, πρέπει να επικεντρώνεται στην Επιστήμη και την Τέχνη και την παραγόμενη γνώση και ηθική και όχι στην τεχνική και τα χρησιμοποιούμενα μέσα, που είναι πλέον αντικείμενο εξειδίκευσης.

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Απολύσεις στο δημόσιο

Εάν και εφόσον «κριθεί» απαραίτητο να γίνουν μειώσεις προσωπικού και στην Εκπαίδευση, πέρα από το διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου που κατά κανόνα διαλύει και αποσυνθέτει τα σχολεία με τις αστοχίες, τις ανακολουθίες, τις αντικρουόμενες οδηγίες, την άγνοια για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, την αργοπορία και τα πλείστα όσα άλλα δεινά προκαλούν (κατά κανόνα εφαρμόζοντας αποφάσεις ανίδεων και άσχετων πολιτικών προϊσταμένων τους), καλό θα ήταν να απομακρυνθούν και να παυθούν οριστικά οι κάθε λογής ακατάλληλοι έως επικίνδυνοι προσυλητιστές ιερείς-καθηγητές, τόσο από τα σχολεία (δεν είναι άλλωστε «κρυφά σχολειά» διαπαιδαγώγισης στελεχών Ταλιμπάν ή διαδόχων Αγιατολάχ στο Ιρανιστάν) όσο ακόμα και από τις εκκλησίες απ’ όπου διπλο-μισθοδοτούνται εις βάρος των κορόιδων φορολογούμενων,  όπως καλή ώρα κάποιος γνωστός τινά στα Βορειοανατολικά προάστεια και φίρμα των μαθητικών διαδικτυακών κουτσομπολιών στο Φατσοβιβλίο ή στο Τιτιβάδικο (επίπεδο εκπαίδευσης ΑΑΑ!!!), που άκουσον-άκουσον προσπαθούν να προσελκύσουν οπαδούς,  ανώριμα 15-16χρονα με ανοησίες (ή εκφοβισμούς συνειδήσεων ίσως, αλήθεια ποια άποψη έχουν οι ψυχολόγοι αλλά και ο αρχιεπίσκοπος για το θέμα, άραγε;), για σαύρες που μιλούν προφανώς εκμέρους του Θεού ή εκ μέρους φημισμένου και ονομαστού κοσμοκαλόγερου (εκπροσώπου του Θεού στη Γη) που προικίστηκε με τις θαυματουργές ιδιότητες και ΜΠΟΡΕΙ να «μεταμορφώνει» τα ζώα (αρχικά όσα έχουν πολλά πόδια αλλά με τελικό στόχο όπως φαίνεται τα δίποδα), προσδίδοντάς τους μαγικές ιδιότητες, σε ιεραποστόλους της Θρησκείας, ώστε να πιστέψουν οι άπιστοι στη Θεία δύναμη. Ε, ρε Εισαγγελέας που σας χρειάζεται!!!

Υ.Γ. Το παρόν αφιερώνεται εξαιρετικά στον μεταρρυθμιστή (!!! ποιός γέλασε;) Υπουργό-καθηγητή (από υπουργούς χιλιάδες, από μεταρρυθμιστές εκατομμύρια, από καθηγητές πάλι … ατυχήσαμε, – η Παιδεία … δεν διορίστηκε ακόμα).

«Νόμιμα» σάπια & ληγμένα στην αγορά;

Μέρκελ : Εκόμισε πρόταση σωτηρίας της Ελλάδας
«Ληγμένα τρόφιμα για ληγμένους πολίτες«

Για το «καλό» των φτωχών και πεινασμένων άνεργων της χώρας θα νομιμοποιηθεί η διάθεση ληγμένων (ακόμα και 3 μηνών) τροφίμων σε «δήθεν» χαμηλές τιμές. Κάπως έτσι ευγενικά, κάλυψε με αρκετό σύννεφο καπνού και «εξ απαλών ονύχων» το θέμα ο γνωστός γλύφτης σφουγγοκωλάριος δημοσιογράφος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κυριακής στο κυβερνητικό ιδιωτικό «ανεξάρτητο» κανάλι της παραπληροφόρησης. Εδώ δεν έχουν καταφέρει (δεν θέλουν εννοείται, αλλά έτσι λέμε τώρα) να ελέγξουν το ύψος των τιμών ή το λαθρεμπόριο σε όλο το φάσμα του εμπορίου ή τα κλεψίτυπα, θα ελέγξουν το πόσο ληγμένα ή σάπια είναι;

Ένας απλός μικροέλεγχος, εφόσον γινόταν, θα μπορούσε να στείλει στη φυλακή 200 μεγαλο-καθάρματα, να οδηγήσει μερικές πολυεθνικές στο εδώλιο, να εξοικονομήσει μερικά δισεκατομμύρια που ήδη έχουν τόσα χρόνια κλαπεί και να ρίξει τις τιμές μέχρι και 70 %. Αλλά κανείς τους δεν έχει τα απαραίτητα μπ… για να κάνει κάτι παρόμοιο. Ας κοιτάξουν να ελέγξουν το παραεμπόριο με τα δισεκατομμύρια της φοροδιαφυγής και φοροκλοπής από τους μικρο- και μεγαλο-εμπόρους και τους μεσάζοντες οι οποίοι και τους στηρίζουν προ- και μετ-εκλογικά και ας μη βρίσκουν «ΔΗΘΕΝ» παραθυράκια για να πλουτίζει το κάθε κλεφτρονο-market, που δυστυχώς «δακρύβρεχτα» δύσκολα πλέον τα φέρνει βόλτα.

Για παράδειγμα, είναι γνωστή μια μεγάλη αλυσίδα S/M, που εδώ και μήνες «επέστρεψε μερικές τιμές της 5-6 χρόνια νωρίτερα» (έτσι ισχυρίζεται η σχετική διαφήμιση), μόνο που ακόμα και με τη «υποτιθέμενη» μείωση οι τιμές της αλυσίδας στο ίδιο προϊόν συγκρινόμενη με άλλες αλυσίδες εξακολουθεί να είναι ακριβότερη το λιγότερο κατά μισό Ευρώ ανά τεμάχιο  είτε σε εισαγόμενα είτε σε ντόπια είτε νωπά είτε τυποποιημένα. Φυσικά, οι ελεγκτικές-διωκτικές αρχές και οι εισαγγελείς, 5 μήνες τώρα, ούτε καν τη διαφήμιση έχουν ακούσει, όχι να βάλουν πρόστιμα για παραπλάνηση του καταναλωτή ή να κάνουν τον ελάχιστο τυπικό έλεγχο τιμών.
Μιας άλλης πασίγνωστης πολυεθνικής, η μεγάλη συσκευασία π.χ. απορρυπαντικού πλυντηρίου πουλιόταν στα S/M πριν 1 χρόνο στα 25 Ευρώ περίπου και την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες αλυσίδες ετιμάτο προς 7,5-9 Ευρώ (η διαφορά των 15-16 Ευρώ πού κατέληγε τόσα χρόνια, αν δεν ήταν τοκογλυφικό κέρδος?). Για να μην αναφερθώ σε ντόπιους μαυραγορίτες (κατοχικής συνείδησης και συμπεριφοράς), που εκμεταλλεύονται κυρίως στα χωριά τους απλούς αγράμματους ανθρώπους, γιατί τότε θα αναφερθώ σε πασίγνωστη κωμόπολη προς τα κατατόπια του αξιότιμου πρωθυπουργού, τόπο προσκυνήματος και κατάθεσης στεφανιών εις ανάμνησιν μιας μεγάλης σφαγής κατά τα πέτρινα χρόνια, όπου τοπικό κοντινότατο S/M έχει όλα τα προϊόντα σε τιμές τουλάχιστον 1 Ευρώ υψηλότερα από αυτές της Αθήνας και ταυτόχρονα φιλοξενεί την τελευταία 10ετία τελείως τυχαία και ληγμένα προϊόντα σε ποσοστό 5-10% του εμπορεύματος χωρίς καμμιά απολύτως διαφοροποίηση τιμής ή ανάλογη σήμανση, αλλά προφανώς ποτέ δεν υπήρξε τόπος επίσκεψης των υγιειονομικών κλιμακίων της οποιασδήποτε απόχρωσης Νομαρχίας.

Άλλωστε, πανεύκολα, η κάθε κυβέρνηση εάν και εφόσον ήθελε να ασκήσει οποιουδήποτε είδους έλεγχο, και κυρίως φορολογικό, θα μπορούσε να κάνει καθολική και υποχρεωτική τη χρήση της φοροκάρτας του Κου Βενιζέλου, βάζοντας και εξοντωτικό πρόστιμο (π.χ. κατ’ ελάχιστον 5.000 έως ίσως και 500.000.000 Ευρώ  αναλόγως της παρανομίας) για τη μη χρήση της, σε κάθε πράξη καθιστώντας την έτσι και έννομη,  εμπορική ή ιδιωτική, λιανική ή χονδρική, αγοράς ή πώλησης, παραγωγής ή διάθεσης, αγαθών ή προϊόντων ή υπηρεσιών, σε μισθώσεις ή αναθέσεις ή σε ελευθέρια επαγγέλματα, παντού δηλαδή και πανταχόθεν, ίσως παράλληλα και με λεπτομερή κωδικοποίηση των πάσης φύσεως παρεχόμενων υπηρεσιών. Και φυσικά η πληρωμή όλων των συναλλαγών θα μπορούσε να γίνεται μέσω των πιστωτικών ή και με ειδικά «κουπόνια» συγκεκριμένης αξίας μεταξύ πωλητή και αγοραστή ή εργοδότη και εργαζόμενου.

Να είστε σίγουροι πάντως, ότι εάν τελικά επιτραπούν τα ληγμένα στα ράφια, στην παρούσα φάση της χώρας, τα σάπια κρέατα του Μπαλόπουλου θα είναι ανέκδοτο μπροστά σ’ αυτό που θα συμβεί. Ταυτόχρονα όμως θα υπάρξουν και θύματα από ασθένειες ή και δηλητηριάσεις, ίσως και θάνατοι. Στο βωμό του χρήματος πλέον, τι αξίζουν άραγε και μερικές ζωές, κύριε «λακέ» της καλοπληρωμένης οσφυοκαμψίας και προσπερνάς πανάλαφρα τέτοια δολοφονική πράξη; Σιγά να μην είναι και φιλευσπλαχνία και Σαμαριτισμός!

Μονάχα, προσοχή στην ένταση της πίεσης όταν αυτή πραγματοποιείται πάνω στα κεφάλια ανθρώπινων ψυχών. Αν υπάρξει αντίδραση, υπό τις σημερινές συνθήκες,  θα αδυνατεί το όποιο «στιγμιαίο» να καλύψει το οποιοδήποτε «λουτρό» του Αγίου Βαρθολομαίου. Η Ιστορία, όταν επαναλαμβάνεται, δεν «φείδεται» αγριότητας (οι ραγιάδες που ξεσηκώθηκαν δεν έσφαξαν με το μπαμπάκι όπως μας έμαθαν οι δάσκαλοι στα σχολεία, ούτε είχαν και μέτρο στις αρχές του 20ου αιώνα «της γης οι κολασμένοι»).

Περικοπές 11,5 ΔΙΣ Ευρώ 3

ισοτητα, ισονομια, ισοπολιτεια

Υπότιτλος : «Καλά κρασάάάά…ά»

Γιατροί (νοσοκομειακοί), παπάδες, αστυνομικοί, πανεπιστημιακοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί, διπλωματικοί, εφοριακοί, βουλευτές … κ.λ.π.
Τα γουρουνάκια που είναι πιό ίσα από τα άλλα.
Είναι φυσικά ίσα μεταξύ τους, είναι ίσα και με τα υπόλοιπα γουρουνάκια (στη φάρμα Ελλάδα), αλλά αυτά είναι πιό ίσα από τα άλλα που είναι απλώς ίσα.

Πώς να το κάνουμε. Αυτά είναι ο καθρέφτης μας.
Τα στολίδια μας. Τα ασημικά μας. Τα καλά μας.
Λίγο πιό πάνω από εμάς, αλλά ίσα με εμάς.
30-40% μείωση εγώ-εσύ-ο γεράκος, 0% αυτοί.
Πολεμάμε να διασφαλίσουμε «λένε» το 0%, ούτε καν συζητάμε για 5% μείωση. Διαπλεκόμενα; Φτου, κακιά λέξη. Πιπέρι στο στόμα.
Είπαμε. Πιό ίσα από τα άλλα τα ίσα. Το ίδιο ίσα δηλαδή,
μόνο που είναι λίγο πιό ίσα απ΄τα υπόλοιπα τα ίσα.
Φάρμα, σου λένε μετά. Γιαυτό ίσως την κάνανε και γάλα, κάποιοι.

Κάποτε, τα πράγματα ήταν απλούστερα.
Η εξουσία ήταν ο λαός (όσοι δεν ήταν δούλοι δηλαδή, άρα λιγότεροι από τους μισούς, γιατί οι υπόλοιποι μισοί και παραπάνω ήταν λιγότερο ίσοι με τους άλλους μισούς τους πιό ίσους), που τέλος πάντων συσκέπτονταν, κουβέντιαζαν, το ζάλιζαν δηλαδή το πράγμα (Βουλή το είπαν αυτό μόνο που δεν είχε 300 αλλά 2000-3000 άτομα, εκεί στην Ακρόπολη από κάτω- όπως λέμε στην αμυγδαλιά από κάτω, αλλά
όχι ακριβώς έτσι γιατί αλλιώς θα γίνει τσιφτετέλι και τσάμικο). Και αν τσαντιζόντουσαν κιόλας, ενίοτε με κανέναν κερατά, γράφανε και κανένα όνομα σε κάτι κεραμίδες από κάτω, και όποιος γραφόταν εκεί, του τάπαιρναν όλα ότι είχε και δεν είχε και τον κάνανε ξού- τον διαολόστελναν στην άκρη του κόσμου (κάτι σαν την τότε Σιβηρία). Δηλαδή τον έγραφαν εκεί που πιάνει το μελάνι (στο όστρακο), γιατί σήμερα αναποδογύρισε ο ντουνιάς και ο κερατάς γράφει τους υπόλοιπους εκεί που ΔΕΝ πιάνει μελάνι (ό…ς).
Όοοο…λο αυτό το ονόμασαν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (σκέτο, χωρίς προσδιορισμούς γεωγραφικούς ή πολιτικούς ή άλλους τινές).

Και εκεί, στον «Παράδεισο» σπουδαίοι και ονομαστοί και αξιοσέβαστοι ήταν κάτι γεροντάκια, συνήθως με μούσια, που πέρναγε η μπογιά τους και σιγόψηναν τους υπόλοιπους μέχρι που τους έφερναν με τα νερά τους. Δάσκαλους τους έλεγαν (από το δες και το καλός, δηλαδή κοίτα τι καλοί που είναι, εκτός κι αν προέρχεται από το δάς=δαδί και καλός, δηλαδή καλό κούτσουρο οπότε βράσε ρύζι) και φρόντιζαν για το «ευ ζειν», την καλοπέραση δηλαδή (και τη δική τους αλλά και των άλλων, των μαθητών τους) αλλά την πνευματική όχι την υλική, με την ανάλογη αμοιβή φυσικά (π.χ. Αριστοτέλης, Πλάτωνας και άλλοι παλιότεροι αλλά και νεότεροι). Γιατί άλλωστε, από τότε η γνώση και η απόκτησή της ήταν πλούτος (το έχουν πει άλλοι αυτό πριν από εμένα) και έφερνε (τότε τουλάχιστον) πλούτο.

Το ίδιο τους λένε και σήμερα, Δάσκαλους (και καθηγητές επειδή ηγούνται των μαθητών), και πάλι γεροντάκια είναι συνήθως, και με μουστάκια ή και μούσια αρκετοί , και πάλι σιγοψήνουν τους υπόλοιπους (γονείς και μαθητές), και πάλι για το «ευ ζείν» πολεμάνε (και το δικό τους- ψωμολύσσηδες του Δημοσίου τους χαρακτηρίζουν- αλλά και των μαθητών-γονέων). Το μόνο διαφορετικό είναι ότι :

 • σήμερα πλέον υπάρχουν και γυναίκες-Δάσκαλοι (εδώ και χρόνια, ευτυχώς)
 • δεν είναι πιά αξιοσέβαστοι, ούτε σπουδαίοι, ούτε μετράει ο λόγος τους (παρά μόνο αν τσεπώνουν πολλά μαύρα λεφτά – ιδιαίτερα ή φροντιστήρια)

Γιατί; Μα προφανώς γιατί η γνώση πλέον δεν θεωρείται πλούτος (στην Ελλάδα τουλάχιστον που εδραίωσε παλιότερα τη γνώση, γιατί αλλού που καλλιεργείται συστηματικά, παράγει αφθονότατο πλούτο).

Και έτσι, με τη βοήθεια του Χριστιανισμού, που πρόσθεσε στη ζωή των ανθρώπων το φόβο του θανάτου, μεσολαβούντος και του υπερσυντηρητικού Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας, η εξουσία πλέον του Δασκάλου μετατράπηκε στον τριαδικό «σατράπη» του χωριού της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας :
τον παπά, τον
χωροφύλακα και τον δάσκαλο. Με τους δύο πρώτους να μετουσιώνουν τον συντηρητισμό και την αυταρχικότητα της εξουσίας, αλλά και να καλλιεργούν τον τρόμο του θανάτου, ενώ ο Δάσκαλος να είναι πιό ανθρώπινος αλλά και ονειροπόλος και γι’ αυτό απόμακρος.

Μέχρι τη δεκαετία του ’70, οπότε η μεγάλη εξέλιξη της Τεχνολογίας παράλληλα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη μακρά πολιτική σταθερότητα στην Ευρώπη, έφερε μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη πρωτόγνωρη, η οποία όμως δεν αποδόθηκε στην διεύρυνση και μαζικοποίηση της γνώσης, αλλά στην δίψα για πλουτισμό που έγινε έτσι αυτοσκοπός παραμερίζοντας τους όποιους ηθικούς ενδοιασμούς.

Το αποτέλεσμα ήταν η απομυθοποίηση του Δασκάλου σαν Λειτουργού (μην ξεχνάμε και το «όλοι τους τα αρπάζουν» μέσα στη Βουλή από υπουργό που αποκαθήλωσαν οι μαθητές σύντομα, αν και είναι γνωστό κάθε χρόνο από τότε ακόμα ότι στην πρώτη δεκάδα των πλέον διεφθαρμένων υπαλλήλων δεν φιγουράρουν οι προαναφερθέντες Δάσκαλοι αλλά αντίθετα κάποιες άλλες κλίκες σαν τις ονοματισθείσες από την αρχή του παρόντος) και ο οποίος αναπαράγει και πλαταίνει τη γνώση, πλάθοντας παράλληλα και την προσωπικότητα του μαθητή με βάση σταθερές ηθικές αξίες (τιμιότητα, φιλαλήθεια, ευγένεια κ.λ.π.), ανυψώνοντας και αναβαθμίζοντας σταδιακά την κοινωνία τόσο πολισμικά όσο και πολιτιστικά, αλλά και η επακόλουθη τελική υποβάθμισή του σε εργάτη-υπηρέτη του μαθητή εξαρτώμενου από αυτόν (ο μαθητής πάνω απ’ όλα) με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση σ’ αυτόν μιας θέσης σε οποιαδήποτε Σχολή -όχι οπωσδήποτε της αρεσκείας του μαθητή- ικανή να αποφέρει γρήγορη και εύκολη καριέρα με ταχεία οικονομική ανέλιξη έναντι οποιουδήποτε κόστους, ενώ παράλληλα στην Ιεραρχία της εξουσίας αντικαταστάθηκε από τον εφοριακό που θα εισπράξει τον «παραγόμενο;» πλούτο, ενώ βέβαια και το κυνήγι του πλούτου, αύξησε και τους φόβους και τις υπαρξιακές ανασφάλειες του λαού με πολεμοχαρές ή ρατσιστικό μένος απέναντι σε ανύπαρκτους δόλιους «κατακτητές» ή ανυπεράσπιστους ρακένδυτους αλλοδαπούς, θύματα της επαναλαμβανόμενης κάθε εικοσαετία μετακίνησης πληθυσμών που έλκονται από οικονομικά αναπτυγμένους πόλους, οπότε συνεπακόλουθα ανέδειξε έναν παλιό υπηρέτη της ευημερίας και ασφάλειας του πολίτη, τον στρατιωτικό, μαζί με τον αναβαθμισμένο χωροφύλακα-αστυνομικό, σε «Πραίτωρες»- κουμανταδόρους της «τάξης» στην κοινωνία.

Κύριος σκοπός των προηγούμενων «φρουρών» της «Δημοκρατίας» η διασφάλιση της «ασφάλειας» των υψηλών (χρήσιμων) προσώπων (βουλευτές υπουργοί, δικαστικοί, βιομήχανοι…), δηλαδή των γνωστών πιό ίσων από τα άλλα εξίσου ίσα αλλά λιγότερο σημαντικά γουρουνάκια, από φανταστικούς εχθρούς και η εξασφάλιση της ευημερίας τους, ενώ παράλληλο έργο τους είναι η δημιουργία κλίματος εθνικής ανασφάλειας ώστε να δικαιολογεί την αλόγιστη δαπάνη υπέρογκου εθνικού πλούτου για την προστασία από φανταστικούς εχθρούς που εποφθαλμιούν τα αγαθά μας, με αποτέλεσμα να περισσεύουν πλέον ελάχιστα για την επένδυση στην ευημερία ολόκληρου του λαού. Ταυτόχρονα, μετατρέπονται σε στηρίγματα της εκτελεστικής εξουσίας, θωρακίζοντας την απέναντι σε όποιον διανοηθεί να την αμφισβητήσει. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος 5-6 διαπλεκόμενων επαγγελματικών ομάδων που ενισχύονται και προστατεύονται από την εκτελεστική εξουσία, παρέχοντάς της σαν αντάλλαγμα θωράκιση, προστασία και ασφάλεια, ενώ παράλληλα η μεγάλη μάζα του λαού διατηρείται σε οικονομικό μαρασμό και πολισμικό υπόνομο που την καθιστά ανήμπορη να ορθοποδίσει. Κάπως έτσι, φτάσαμε ως το σημερινό μπάχαλο.

Μην αυταπατάσθε λοιπόν. Τα 11,5 ΔΙΣ θα προέλθουν από τη δική μου και τη δική σας καμπούρα (που θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο ώστε να μην μπορούμε να ξεχάσουμε την ευκολία της υπόκλισης μπροστά στα αφεντικά μας) και όχι από την παχυλή τσέπη των υπερπροστατευμένων πιό ίσων από τα άλλα ίσα γουρουνάκια. Νομίζω, συνειδητοποιήσατε πλέον πως όσο μεγαλώνουν οι οικονομικές ανισότητες τόσο και ενισχύεται η ισχύς της εξουσίας τους επάνω μας και τόσο πιό αραγές γίνεται το μέτωπο των «Οικονομικών Πραιτώρων» απέναντι στην πραγματική ευημερία και πρόοδο του απλού λαού που αντίστοιχα φαντάζει υπερβολικά μακρινή.

Διότι στην πραγματικότητα, ποια είναι η διαπλοκή όλων αυτών των ακριβοπληρομένων Δημοσίων Λειτουργών (κινδύνων είναι το σωστότερο); Απλό. Οι μισοί από αυτούς (π.χ. βουλευτές, δικαστικοί, γιατροί, εφοριακοί, παπάδες, πανεπιστημιακοί κ.ά.) παράγουν «ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ» (εθνική, οικονομική, πνευματική, υπαρξιακή), ενώ οι άλλοι μισοί «παράγουν!!!» «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» και η πραγματικότητα είναι ότι όλοι τους σχεδόν μηδενός εξαιρουμένου σαν κατατασσόμενοι στον τριτογενή τομέα της οικονομικής παραγωγής, παράγουν «ΑΕΡΑ ΚΟΠΑΝΙΣΤΟ» ξοδεύοντας «ξένο κορβανά». Και κατά το κοινώς λεγόμενο, είναι όλοι τους : ΑΕΡΙΤΖΗΔΕΣ – ΧΑΡΑΜΟΦΑΗΔΕΣ.

Και αν δεν με πιστεύετε, να το «νέο ειδικό μισθολόγιο» κάποιων «Πραιτώρων». Καμαρώστε «μειώσεις» !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Και τρεχάτε τώρα εσείς, αριστούχοι νέοι και λαμπρά μυαλά, να κυνηγήσετε σπουδές και πτυχία και διπλώματα και διδακτορικά και εξωτερικό και 5-15 χρόνια «ΕΞΟΔΑ», μέχρι τα 25 ή και τα 35 σας ενίοτε, για να παίρνετε τελικά 1500 Ευρώ στα 65 σας, όταν οι «ξύπνιοι» στούρνοι μπήκαν στη «βοϊδοσχολή» στα 18 και μονιμοποιήθηκαν στα 20 με 1200 Ευρώ αρχικό μισθό και 2500-3000 Ευρώ στα 55 τους σαν συνταξιούχοι αστεράτοι που παράγουν σε μόνιμη βάση, όχι ήθος ή σπιρτάδα ή ευφυΐα ή εφευρέσεις ή επιστήμη ή γνώση ή τεχνολογία ή χειροπιαστά προϊόντα με αξία και υπεραξία, αλλά «αέρα κοπανιστό» (αυτοί το λένε ασφάλεια, άλλοι το λένε πορδή).

Υ.Γ.

Ενίοτε μπορεί να γίνομαι λίγο πιό υπερβολικός απ’ όσο χρειάζεται, όπως π.χ. με το σχεδόν όλοι χαραμοφάηδες για μερικούς γιατρούς ή πανεπιστημιακούς ή ίσως παρακάτω με την πορδή. Προφανώς, δεν αμφισβητώ την ικανότητα ή την αξία των περισσότερων, γιατί απατεώνες σίγουρα υπάρχουν και στην δικιά τους κάστα, εκείνο όμως που πράγματι αμφισβητώ -απλά εντονότερα από το συνηθισμένο- είναι η επαγγελματική τους ευαισθησία, που σχεδόν παντελώς απουσιάζει. Με άλλα λόγια είναι συνήθως στυγνοί επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται τη θέση τους και την ιδιότητά τους για να πλουτίσουν και ελάχιστοι και ελάχιστα «νοιάζονται» για τον διπλανό τους (χαρακτηριστικό ενός ενσυνείδητου ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ). Ευχαριστώ.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 11,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ 2

ΖΗΤΩ ΤΟΥ ΧΑΡΑΜΟΦΑΗ

Υπότιτλος : «Κορόιδο μισθωτέ»

Νόμιζες, χαζέ, ότι θα πιάσουν τους φοροφυγάδες; Κορόιδο. Οι μισοί Έλληνες δεν πληρώνουν φόρο (τους μισούς από αυτούς δεν τους ξέρει καν η εφορία, ενώ οι υπόλοιποι μισοί «δικαιωματικά»- βλέπε ισονομία και ισοπολιτεία- δηλώνουν μόνο όσα πρέπει για να μην πληρώσουν ή και για να εισπράξουν επιστροφή ή δεν αποδίδουν εισφορές).

Γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, χτίστες, μπογιατζήδες, ιδαιτεράκηδες, τραγουδιστές, μεσάζοντες, εισαγωγείς  ……… κ.λ.π. εισπράττουν και δεν δηλώνουν, εισπράττουν χίλια δηλώνουν ένα. Ποιος από αυτούς σας έδωσε ποτέ απόδειξη; Ποιος από αυτούς φυλακίστηκε για την επαναλαμβανόμενη κλοπή που διαπράττει; Ποιανού από αυτούς κατασχέθηκε η περιουσία (βίλες, κότερα, ακίνητα και αυτοκίνητα) που χτίστηκε με τα κλεμένα; ΚΑΝΕΙΣ.

Και ποιο κόμμα, ποιος βουλευτής, ποιος πολιτευτής, ενδιαφέρθηκε 200 χρόνια τώρα να φτιάξει ένα νομικό πλαίσιο που να μειώνει δραστικά ή και να εξαλείφει τη φοροδιαφυγή; ΚΑΝΕΙΣ. Μόνο λόγια και εξαγγελίες. ¨Θα πατάξουμε…», «θα μειώσουμε…», «θα κάνουμε … θα δείξουμε» και από πράξεις ΜΗΔΕΝ.

Γιατί, χαζέ;;;
Είναι ανίκανοι; Εσύ τους ψήφισες. Είναι άσχετοι; Εσύ τους δόξασες. Είναι λαμόγια; Εσύ τους προσκύνησες. Είναι κλέφτες; Εσύ τους έδωσες δύναμη. Είναι ψεύτες; Εσύ είσαι θεόστραβος, θεόκουφος, θεόχαζος. Εσύ αποφασίζεις, εσύ «διατάζεις», εσύ έχεις το συμφέρον. Είτε για το καλό σου, είτε για το κακό σου. Εσύ είσαι ο ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΣ, ο ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ο ΑΦΕΛΗΣ, ο ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΣ.

Απλά Μαθηματικά Δημοτικού.
– Πόση η φοροδιαφυγή;
– Πάνω από 20 ΔΙΣ Ευρώ το χρόνο Χ 2 χρόνια = 40 ΔΙΣ Ευρώ. Απόδοση είσπραξης (50% : δεν είμαστε και τέλειοι)= τα μισά, δηλαδή 20 ΔΙΣ Ευρώ.
– Πόσα χρειαζόμαστε τη διετία;
– 11,5 ΔΙΣ Ευρώ
– Πόσα περισσεύουν;-
– 20-11,5=8,5 ΔΙΣ Ευρώ. Φτάνουν και για αυξήσεις.
Δεν υπάρχει λοιπόν δεν μπορώ. ΥΠΑΡΧΕΙ «ΔΕΝ ΘΕΛΩ».
Αυτά και χωρίς δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ.
Μόνο ΛΟΓΙΚΗ χρειάζεται.
Απλά, αυτοί και οι 3 και οι υπόλοιποι 1013,
έχουν ανάγκη τις ανισότητες, τις αδικίες.
Τρέφονται από αυτές. Παρασιτούν σ’ αυτές.
ΦΥΣΙΚΑ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ.

Περικοπές 11,5 δις Ευρώ

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ

Υπότιτλος : «Χέσε ψηλά κι’ αγνάντευε»

Δεν πέρασαν παραπάνω από 2-3 μήνες από τις εκλογές για να γκρεμιστούν τα όνειρα όσων περίμεναν «καλύτερες μέρες» λόγω τσαμπουκάτης επαναδιαπραγμάτευσης με τριπλά αρχ…, κι άστε τη Μέρκελ να ζορίζεται με το 1 μόνο ζευγάρι από τα δικά της (του Σόιμπλε εννοώ, αυτή δεν …έχει- αληθινά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά τις πράξεις της έχει και μάλιστα 80.000.000 και με βαρίδια κιόλας και τους σέρνει όλους κατά ‘κεί που θέλει).

Κούφια λόγια από Δεξιά και Αριστερά- αν Δεξιά είναι το Αντωνακιστάν, Μέση το \Βαγγελιώ δεν είσ’ εντάξει/μάγαζο και Αριστερά το ΣοσιαλοΦωτη-μαςαλλάξατεταφώτα (ετοιμάστε 3 σπέσιαλ μούτζες για την άκρως «δημοκρατική» [-τύφλα νάχει ο Γκέμπελς] συγκυβέρνηση, να συχωρεθούν και τα ποθαμένα του Κωσταντάρα-ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΥ).

Τσαντισμένος ο 1ος γιατί μας τα έλεγε 2 χρόνια και δεν τον πιστεύαμε- και όταν κάποιοι μα…ες τον πίστεψαν και τον έκαναν αφεντικό στη θέση του αφεντικού δεν βρίσκει πιά τι να πει- παρά μονάχα κάνει σκληρές δηλώσεις «θα κάνουμε…», «θα δείξουμε…», «θα απαιτήσουμε…», «θα διορθώσουμε…» κ.λ.π. μέρα παρά μέρα σε στυλ ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ1-ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ2-ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ3 … ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ 8349384286 (μη μας παραπονεθεί και το Ζάππειο ότι το ξεχνάμε και μη μας γκρινιάξει ο Άρχοντας με τη Διαπίστωση1, Διαπίστωση2, …, Διαπίστωση92387492873 ΚΑΙ 40 πίτες απ’ όλα με τριπλό κοντοσούβλι και έξτρα γαρδούμπα), όσο για πράξεις «ΣΑΡΑΝΤΑΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ». Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν 20 χρόνια ήταν ο «προδότης της παράταξης και της χώρας». Από μνήμη σκίζουν οι Έλληνες (και η παράταξή του).

Ο 2ος πάλι συμφωνεί σε όλα και επαυξάνει χωρίς να του το ζητήσουν και ας μην πιστεύει τίποτα από αυτά, γι’ αυτό και έχει ύφος λες και τον στενεύει η γραβάτα, η ζώνη, το πουκάμισο, το σακάκι, το παντελόνι, οι κάλτσες, το κοντοβράκι και τα παπούτσια. Επιπλέον δείχνει να είναι συγκαμμένος, μοιάζει να κρατάει κάρβουνα εδώ και 6000 μέρες, φαίνεται σαν να καθόταν στον ήλιο 70.000 μήνες και σαν να απέτυχε να «ολοκληρώσει» μετά από 11.000.000 συνευρέσεις με καθένα Έλληνα ξεχωριστά και κατ’ εξακολούθιση.

Όσο για τον 3ο προσπαθεί πολύ πιό υπερβολικά απ’ όσο δείχνει να φανεί υπερδημοκρατικός, χωρίς να γίνεται λαϊκιστής, και προτείνει πράγματα που σίγουρα θα απορρίψουν οι 2 άλλοι συγκυβερνήτες (π.χ. το χαράτσι στην εφορία και όχι στη ΔΕΗ, ώστε να μην εισπραχθεί ποτέ ή φορολόγιση της εκκλησίας κ.λ.π.) ενώ πανηγυρίζει για «κατακτήσεις» και «……..νίκες» μετά από σκληρές μάχες σε χάρες που του παραχωρούν ευχαρίστως (π.χ. απολύσεις 50.000 στο Δημόσιο για να διαφυλαχθούν τα «ειδικά μισθολόγια»). Δηλαδή κάτι σαν αυτό που λέει ο ελέφαντας στο μυρμήγκι μετά την «πράξη» και αφού του «πέταξε τα μάτια έξω» κανονικά :
«- Συγνώμη, επειδή ξεχνάω εύκολα, σε ρώτησα στην αρχή μήπως τυχόν δεν ήθελες, ή όχι;»

Και μια και ο λόγος για Δημοκρατία και Ισότητα και Δικαιοσύνη, είδατε τον λυσσαλέο, αγχώδη και καραεπαναστατικό «Υπέρ Πάντων» αγώνα, που διαφημίζεται καθημερινά στα ΜΜΕ από τις αρχές Ιουνίου, σαν η πιό κόκκινη από τις ΚΟΚΚΙΝΕΣ γραμμές, της ομόφωνα και ομόψυχα συσσωματωμένης συγκυβέρνησης, περί διαφύλαξης του περιορισμού (μιλάμε μέχρι 5%) των ειδικών μισθολογίων;;;;;;;; … ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Πιστεύει κανείς από εσάς, τα κορόιδα τους μα…κες (συγνώμη, μισθωτούς και συνταξιούχους) – ιδιωτικού ή δημοσίου- των 500-1200 Ευρώ, ότι κάτι βρωμάει εδώ πέρα;;;;;;;;;;; Φήμες.

Η συνέχεια αύριο, πιό αποκαλυπτική.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

επιστολH Tου καθηγητη κ. ΟρEστη ΤσOλα στην ΥπουργO ΠΔΒΜΘ κ. aννα Διαμαντοποyλου για το μαθημα της βιολογιας στο Λυκειο

«ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ» πάλι; Άλλη δουλειά δεν έχετε;

Νέα πρόταση στο υπουργείο Παιδείας

Ποιες αλλαγές εισηγείται η επιτροπή «σοφών» για το λύκειο και το εξεταστικό σύστημα

Πηγή : 

         Σχόλια

1. Πριν 10 περίπου μήνες (Μάρτιος 2011), το ΥΠΔΒΜΘ και η αρμόδια υπουργός δεν ανακοίνωσαν με καμάρι το «Νέο Λύκειο» που προήλθε από υπερκομματική επιτροπή «σοφών» μετά από συναίνεση και συμφωνία και γι’ αυτό υπερψηφίστηκε ακριβώς από τα κόμματα που σήμερα συγκυβερνούν; Τι συνέβη έκτοτε;

  Απάντηση :

 • Το ΥΠΔΒΜΘ ξέχασε ότι έφτιαξε νόμο για το Λύκειο και ότι απλά χρωστούσε ίσως μια εφαρμοστική πράξη.
 • Η υπουργός, από τις πολλές ασχολίες περί μνημονίων, συνεντεύξεων, αρχηγικών profile, εκτύπωσης βιβλίων (ακόμα λείπουν Μαθηματικά και Φυσικές στο Λύκειο μα τι τα χρειάζονται αφού τελικά θα τα σκίσουν, τα Γυμνάσια σε άλλο άρθρο μου όταν έρθει «Νέος Νόμος») κ.ά., ξέχασε τι ακριβώς είχε ανακοινώσει διακαναλικά πριν «ο αλέκτωρ λαλήσει 12-μηνο.»
 • Ο προαναφερθείς «αλέκτωρ» λάλησε τελείως ή τον λάλησαν. Νομίζω, ότι για να ψηφιστεί νόμος με το ίδιο θέμα «στις Δημοκρατίες» πρέπει να περνά εύλογο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι το ρολόι του «κοκοράκου» τρέχει υπερβολικά γρήγορα.
 • Τα 3 κόμματα δεν ήξεραν σε τι ακριβώς είχαν συμφωνήσει τότε. Πληροφοριακά αυτό το κάτι μπορεί να λέγεται και «μέλλον των παιδιών«.
 • Τα 3 ίσως κόμματα δεν ξέρουν τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει τώρα. Πληροφοριακά αυτό το κάτι είναι το «μέλλον των παιδιών.» Σίγουρα όχι των δικών τους παιδιών.
 • Οι βουλευτές σίγουρα δεν πρόλαβαν να διαβάσουν τότε τι ψήφιζαν. Υπάρχει σχετική διακαναλική ανακοίνωση τουλάχιστον 2 τέτοιων (νομίζω Χρυσοχοΐδης, Κατσέλη είναι τα ονόματά τους, αν κάποιος τους ξέρει, ήταν και υπουργοί κάποιου κόμματος στα βάθη της ιστορίας). Δεν είναι διευκρινισμένο πάντως αν η «ανάγνωση» του νομοσχέδιου περί του «Νέου Λυκείου», τότε, ήταν πριν ή μετά το τρίωρο του Μνημονίου ν, όπου ν Ε Ν δηλαδή (=1, 2, 3, 4, …), κάποιο Σάββατο ή πιθανώς άλλη μέρα ή και άλλη ώρα. Μπορεί να μην διαβάστηκε και καθόλου αφού «είχαμε συμφωνήσει» να το ψηφίσουμε όλοι.
 • Ελπίζω να προλάβουν να διαβάσουν, αυτή τη φορά, την ανακοίνωση της ημέρας και ώρας ψήφισης του νόμου ώστε να μην αναβληθεί η διαδικασία, γιατί όλος ο λαός ψοφάει  (κι εγώ μαζί) να μάθει με κάθε λεπτομέρεια τι κατέβασε πάλι η «γκλάβα» τους.
 • Όταν κάποτε αποφασίσετε σοβαρά να αλλάξετε κάτι στην Παιδεία, φωνάξτε με (αν δεν ευκαιρεί ο μπακάλης ή ο φούρναρης) να σας το φτιάξω σε μια μέρα και να είναι και «τζι-τζι».

Υ.Γ 1. Το «ίσως» που έχωσα μερικές παραγράφους νωρίτερα μπορεί και να αφορά και κάποιους διεκδικητές του κενού θρόνου – «Σωσίας του Έθνους«- που δεν τηρούν πάντα τις υπογραφές που βάζουν και σύντομα μάλιστα (ξέρετε εσείς, «πριν ο κόκορας λαλήσει»!). Μα είστε σοβαροί; Ο «δικός τους» σοφός δεν θα πρέπει να «διοριστεί» για να γλύψει κι αυτός κανένα ξεροκόματο (εκατονταχίλιαρο το λένε); Μόνο ο «…άρχοντας…» θα διώχνει τα «πράσινα κ…παιδα» για να βάλει τα «δικά μας» γαλάζια λουλούδια; Να ζητήστε σχετικές πληροφορίες, όσοι δεν αντιλαμβάνεστε το νόημα των προηγούμενων φράσεων, από το «Νέο Μουσείο Ακρόπολης«, εκεί αλλά και αλλού … ξέρουν!!!

Υ.Γ 2. Καλέ, πόσα μιλιούνια σοφίας διαθέτει αυτό το μαγαζί! «Και δεν το πιάνει ούτε το μάτι σου, μιά τρύπα όλο κι όλο». Σε τόσα λίγα τετραγωνικά χώρεσαν τόσοι «τεράστιοι εγκέφαλοι«. Μόνο που δεν προλαβαίνουν να βγάλουν οι καϋμένοι κανένα μεροκάματο και το αφεντικό τους λήγει τη σύμβαση. Έτσι θα πάει το βιολί; Κάθε άνοιξη, καινούργια βιτρίνα (συγνώμη, επιτροπή σοφών εννοούσα); Ο ντεκορατέρ θα πάθει υπερκόπωση.

Υ.Γ 3. «Δίνω και το βασίλειό μου» για να μάθω σε ποιον ΟΑΕΔ, στήνεται κάθε πρωί αυτή η Κα με το περίεργο όνομα (επιτροπή Καζάζη ή κάπως έτσι), για να βρει καινούργιο αφεντικό (χορηγό «σοφίας»). Θέλω να πάω να την ευχαριστήσω για τα δικά της ψήγματα σοφίας που μεταλαμπάδευσε, αυτούς τους λίγους μήνες του νόμου της, στα παιδιά μας και να της δώσω κουράγιο (μαζί με καμμιά ληγμένη κονσέρβα ή σάπια ντομάτα, μόνο τόσα μου περισσεύουν) για τις επόμενες κρύες, χιονισμένες μέρες του χειμώνα στην ανελέητη ουρά της ανεργίας.

Υ.Γ 4. Επειδή σας συμπάθησα θα σας δώσει 2 αποκλειστικά.                     Α) Ο τεχνοκράτης σπιούνος που διόρισα προσφάτως εκεί μακράν στας Αγγλετέρας (τας ΥΠΕΡ-ποντίους εννοώ), λόγω επαφών που «διαθέτωμεν ημείς», επέτυχεν το ακατόρθωτον. Γι’ αυτό στηθείτε μπροστά από τους δέκτες σας οσονούπω (μεθαύριο ή κάτι τέτοιο), για να θαυμάσετε την απονομή. Κατορθώσαμε θέσπιση νέας κατηγορίας βραβείων σε δίδυμα επιτυχίας και όχι μόνο, τα έχουμε καπαρώσει όλα για την επόμενη δεκαετία (είναι δικά μας αφού υπογράψαμε μνημόνιο αποκλειστικής και μοναδικής υποψηφιότητας). Θα διαπιστώσετε δηλαδή, ιδίοις όμμασιν, την απονομή του «δίδυμου Oscar» ύψιστης σοφίας μεταρρυθμιστού εκπαίδευσης-υποψήφιου πρωθυπουργού. Τα ονόματα των επιτυχόντων μας είναι μυστικά αλλά φήμες θέλουν τους προτεινόμενους να είναι : ένας γλωσσολόγος και ένας αρχηγός.

          Β) Η Αξιότιμη Κα Υπουργός βρήκε τα «λεφτά που υπάρχουν», που ο «πρώην» δεν είχε μπορέσει να ανακαλύψει, διότι προφανώς ο έσχατος χάθηκε στο δρόμο ψάχνοντας να βρεί αν θα έπρεπε ή όχι να φωνάξει το IMF ή το FBI για την εξόρυξη του κρυμένου θησαυρού. Και επειδή το προαναφερθέν strategy game (primeministr-egω) είναι ομαδικό (=αυτοδυναμία), κανείς ΣΑΣ δεν φρόντισε να δείξει το σωστό δρόμο στο παραστρατημένο (φαινόμενο που θα επαναληφθεί σύντομα με τον αμέσως επόμενο υποψήφιο «χαλίφη» στη θέση του χαλίφη). Έτσι, σύμφωνα πάντα με τα αποκλειστικά μας ρεπορτάζ, το 10 % (αχ βρε αείμνηστε, μόνο το «1-1-4» λείπει πλέον) του θησαυρού θα διατεθεί για την προμήθεια PC ανά θρανίο (σας θυμίζει το laptop ανά μαθητή;), το 30 % για διαδραστικούς πίνακες ανά τάξη ανά σχολείο (η προηγούμενη εξαγγελία του Σεπτεμβρίου ήταν όσοι μπορείτε αγοράστε μόνοι σας γιατί μπικικίνια δεν περισσεύουν), το 3 % για προμήθεια του προμηθευτή, το 5 % για τον μεσάζοντα, το 40 % για την επόμενη Βουλή υπέρ παραγραφής του σχετικού σκανδάλου, το … % , το … % , 16 % ανείσπρακτο ΦΠΑ και … 

      Γ) Αλήθεια, μεγαλειοτάτη, επειδή προσθέτοντας τα προηγούμενα δεν βλέπω να φτάνουν τα όβολα, προτείνω να διοργανώσω (ανέξοδα, από τα κορόϊδα είμαι κι εγώ) έναν έρανο για πετρέλαιο στα κλειστά λόγω ψύχους (και όχι χιονιού) σχολεία της Ανατολικής Αττικής. Και μη μου πείτε ότι είναι φήμες γιατί, σαν κορόϊδο, μπορεί και να σας πιστέψω. Υπόσχομαι ότι, αν περισσέψουν μερικά, θα σας δανείσω ατόκως να αγοράσετε χαρτί για βιβλία. Προφανώς δεν αντιληφθήκατε τι προτείνω, για βιβλία από Σεπτέμβριο του ’12 μιλάω που δεν έχουν καν προβλεφθεί.

      Δ) 2 είπαμε όχι 4. Επειδή Πρωταπριλιά είναι σε 2 μήνες και όχι σήμερα, μην πολυπιστέψετε τα «λιγότερα» από τα παραπάνω. Σας κάνω (ή μου κάνουν) πλάκα.