Category Archives: educational material

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1. Επειδή κάποιοι ΚΡΕΤΙΝΟΙ σε καρέκλες κάπου ψηλά ιστάμενοι αγνοούν τη σχολική και την Ελληνική πραγματικότητα, και παίζουν με τις σελίδες των σχολικών Βιβλίων, μετακινώντας τις από χρονιά σε χρονιά ή και μεταξύ Κατευθύνσεων.

2. Επειδή η Χημεία είναι μόνιμα στα 3 πιό επιτυχημένα μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τόσο σε αριστούχους (25-40%) όσο και κατά μέσο, έστω για 25000 μαθητές περίπου κάθε χρόνο (ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ), από το σύνολο των 110.000 περίπου υποψηφίων, έστω και αν ο διατιθέμενος χρόνος διδασκαλίας είναι λιγότερος ακόμα και από το 1/3 σε σχέση με άλλα μαθήματα.

3. Επειδή, και πριν την προσθήκη της Θερμοχημείας, οι 2 ώρες την εβδομάδα δεν έφταναν για να καλύψουν επαρκώς (περίπου το 1/2 του βιβλίου είναι παντελώς άγνωστο για τους μαθητές αφού δεν έχουν ξαναδιδαχθεί την ύλη στο Γυμνάσιο) τα 4 πρώτα Κεφάλαια του Βιβλίου της Α’ Λυκείου.

4. Επειδή, το κρίσιμο κεφάλαιο της Θερμοχημείας είναι πολύ σημαντικό για τη Θετική Κατεύθυνση.

5. Επειδή, το πάνσοφο Υπουργείο αγνοεί ότι στα 2ωρα μαθήματα οι υπάρχουσες πραγματικές ώρες, αν αφαιρεθούν οι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ «χαμένες» ώρες (όχι από υπαιτιότητα των τεμπέληδων εκπαιδευτικών αλλά επειδή το ίδιο το Υπουργείο θέσπισε και «νομοθέτησε») των διαγωνισμάτων, εκδρομών, περιπάτων, εκκλησιασμών, εκπαιδευτικών επισκέψεων, επίδοσης ελέγχων, τακτικών ή έκτακτων συνεδριάσεων συλλόγου, εκλογών (βουλευτικών, δημοτικών, συνδικαλιστικών, μαθητικών συμβουλίων), αθλητικών αγωνισμάτων κ.λ.π. είναι συνήθως περίπου 45 ή λιγότερες.

6. Επειδή, ο επίσημος ενδεικτικός προγραμματισμός από το Υπουργείο (Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό, 39 ώρες για τα 4 Κεφάλαια) αναφέρει π.χ. ότι για τις πρώτες 10-12 σελίδες του 1ου Κεφαλαίου (αφαιρεί κάποιες κρίσιμες και χρήσιμες για την Επιστήμη αλλά άχρηστες για τον μαθητή δήθεν, που κανείς σοβαρός εκπαιδευτικός δεν πρόκειται να παραλείψει) απαιτούνται 2 μόνο ώρες, στις οποίες ώρες δεν διευκρινίζει πόσες και ποιες από τις 80 Ερωτήσεις και 5 Ασκήσεις θα συζητηθούν ή θα αγνοηθούν την 2η ώρα που χαρίστηκε στο Κεφάλαιο.

7. Επειδή, τελικά το 5ο Κεφάλαιο μόλις και μετά βίας περιληπτικά «ξεπετάγεται» σε αρκετά σχολεία σε 1 το πολύ ώρα, οπότε το κρίσιμο και χρήσιμο (για την Β’ Λυκείου) 6ο Κεφάλαιο (ακριβώς αυτό που περπάτησε και κατέβηκε από μόνο του μιά ολόκληρη τάξη), ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ με μαθηματικότατη ακρίβεια να υπάρξει χρόνος να διδαχθεί στην Α’ Λυκείου, ενώ υπάρχει απαίτηση σε ασκήσεις στις πρώτες σελίδες του Νέου Θαύματος (βιβλίου της Β’) που δεν θα έχει καλυφθεί.

8. Επειδή, η φετινή Β’ Λυκείου δεν διδάχθηκε το σχετικό ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (Κεφ.1 περυσινού βιβλίου Β’ Γενικής ή αλλιώς Κεφ.6 νέου βιβλίου Α’ Λυκείου) το οποίο περνοδιαβαίνει τις τάξεις.

9. Και επειδή σέβομαι την Επιστήμη (αν και μη Χημικός) και τους μαθητές μου, το παραθέτω παρακάτω.

10. Έτσι θα διδαχθεί και το 4ο Κεφάλαιο (5ο στο παλιό βιβλίο) με τα βιομόρια (το μισό άλλωστε θα έχει καλυφθεί υποχρεωτικά στη Βιολογία στο 1ο Τετράμηνο) και φυσικά θα περισσέψουν και καμμιά 10αριά ώρες για χαβαλέ, αφού τόσες και παραπάνω ώρες χρειάζονταν για μια αξιοπρεπή κάλυψη του ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ, ενώ από τον Βιολόγο αντίστοιχα, λείπουν 5-10 ώρες για να καλύψει όλο το Βιβλίο της Β’ (αλλά αυτό το μάθημα είναι «καταραμένο» για τα σχολεία, σαν αιρετικό γι’ αυτό είναι και μονόωρο αν και πανελλαδικά εξεταζόμενο και για όλες τις κατευθύνσεις).

Γενικό μέρος Οργανικής Χημείας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1.3 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΚΥΚΛΩΝ

1.4 ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ

Advertisements

Διαδραστικά παιχνίδια Βιολογίας κ.ά.

Πολύ καλό site, με interactive παιχνίδια Βιολογίας, video, animations, εικόνες, κουίζ, σχέδια μαθημάτων κ.λ.π.

 1.  Παιχνίδια
 2. Εξερεύνηση θεματολογίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σειρά από 60 video με διάφορες διαλέξεις γύρω από θέματα Βιολογίας, όπως Φωτοσύνθεση, Εξέλιξη, Χρωμοσώματα, Ιοί κ.λ.π.

 1. Introduction to Evolution and Natural Selection
 2. Ape Clarification
 3. Intelligent Design and Evolution
 4. Evolution Clarification
 5. Natural Selection and the Owl Butterfly
 6. DNA
 7. Variation in a Species
 8. Chromosomes, Chromatids, Chromatin, etc.
 9. Mitosis, Meiosis and Sexual Reproduction
 10. Phases of Mitosis
 11. Phases of Meiosis
 12. Embryonic Stem Cells
 13. Cancer
 14. Introduction to Heredity
 15. Punnett Square Fun
 16. Hardy-Weinberg Principle
 17. Sex-Linked Traits
 18. Bacteria
 19. Viruses
 20. ATP: Adenosine Triphosphate
 21. Introduction to Cellular Respiration
 22. Oxidation and Reduction Review From Biological Point-of-View
 23. Oxidation and Reduction in Cellular Respiration
 24. Glycolysis
 25. Krebs / Citric Acid Cycle
 26. Electron Transport Chain
 27. Oxidative Phosphorylation and Chemiosmosis
 28. Photosynthesis
 29. Photosynthesis: Light Reactions 1
 30. Photosynthesis: Light Reactions and Photophosphorylation
 31. Photosynthesis: Calvin Cycle
 32. Photorespiration
 33. C-4 Photosynthesis
 34. CAM Plants
 35. Parts of a cell
 36. Diffusion and Osmosis
 37. The Lungs and Pulmonary System
 38. Red blood cells
 39. Circulatory System and the Heart
 40. Hemoglobin
 41. Anatomy of a Neuron
 42. Sodium Potassium Pump
 43. Correction to Sodium and Potassium Pump Video
 44. Electrotonic and Action Potentials
 45. Saltatory Conduction in Neurons
 46. Neuronal Synapses (Chemical)
 47. Myosin and Actin
 48. Tropomyosin and troponin and their role in regulating muscle contraction
 49. Role of the Sarcoplasmic Reticulum in Muscle Cells
 50. Anatomy of a muscle cell
 51. Role of Phagocytes in Innate or Nonspecific Immunity
 52. Types of immune responses: Innate and Adaptive. Humoral vs. Cell-Mediated
 53. B Lymphocytes (B cells)
 54. Professional Antigen Presenting Cells (APC) and MHC II complexes
 55. Helper T Cells
 56. Cytotoxic T Cells
 57. Review of B cells, CD4+ T cells and CD8+ T cells
 58. Inflammatory Response
 59. The Kidney and Nephron
 60. Secondary Active Transport in the Nephron

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Η διαδικασΙα γονιμοποΙησης & εγκυμοσΥνης σε συγκλονιστικΕς macro φωτογραφΙες

Αναδημοσίευση από : http://windmo.blogspot.com

Ο Σουηδός φωτογράφος Lennart Nilsson αφιέρωσε 12 χρόνια από τη ζωή του τραβώντας φωτογραφίες εμβρύων που αναπτύσσονταν μέσα στη μήτρα. Αυτές οι απίστευτες φωτογραφίες ελήφθησαν με συμβατικές φωτογραφικές μηχανές με τη χρήση macro φακού, ένα ενδοσκόπιο και ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ανίχνευσης. Ο Nilsson χρησιμοποίησε μεγέθυνση εκατοντάδων χιλιάδων και «εργάστηκε» μέσα στη μήτρα. Η πρώτη φωτογραφία του από ανθρώπινο έμβρυο τραβήχτηκε το 1965.

Η σάλπιγγαΗ διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (4)
Σπερματοζωάριο στις σάλπιγγες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (1)
Το ωάριο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (2)
Το ραντεβού
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (3)
Δύο σπερματοζωάρια σε επαφή με το ωάριο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (5)
Το νικητήριο σπερματοζωάριο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (6)
Σπερματοζωάριο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (7)
5-6 μέρες: Η συστάδα έχει εξελιχθεί σε βλαστοκύστη, που περιέχει πολλά ακόμη κύτταρα, και έχει εισέλθει στη μήτρα
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (8)
8 μέρες: Το ανθρώπινο έμβρυο είναι προσκολλημένο στο τοίχωμα της μήτρας
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (9)
Ο εγκέφαλος έχει αρχίσει να δημιουργείται στο ανθρώπινο έμβρυο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (10)
24 μέρες: Το έμβρυο δεν έχει ακόμα σκελετό. Υπάρχει μόνο μια καρδιά που άρχισε να χτυπά την 18η μέρα
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (11)
4 εβδομάδες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (12)
4,5 εβδομάδες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (13)
5 εβδομάδες: Περίπου 9 χιλιοστά. Διακρίνεται το πρόσωπο με τις τρύπες για τα μάτια, τα ρουθούνια και το στόμα
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (14)
40 ημέρες: Τα εμβρυϊκά κύτταρα σχηματίζουν τον πλακούντα. Αυτό το προσωρινό όργανο συνδέει τον ομφάλιο λώρο του εμβρύου με το τοίχωμα της μήτρας, επιτρέποντας την πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών, την απομάκρυνση των αποβλήτων και την ανταλλαγή αερίων μέσω του αίματος της γυναίκας
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (15)
8 εβδομάδες: Το ραγδαία αναπτυσσόμενο έμβρυο προστατεύεται καλά από τον εμβρυακό σάκο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (16)
10 εβδομάδες: Τα βλέφαρα είναι μισο-κλειστά. Θα κλείσουν εντελώς σε λίγες μέρες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (17)
16 εβδομάδες: Το έμβρυο χρησιμοποιεί τα χέρια του για να εξερευνήσει το σώμα του και το περιβάλλον του
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (18)
Ο σκελετός αποτελείται κυρίως από εύκαμπτα κόκκαλα και ένα δίκτυο αιμοφόρων αγγείων είναι ορατό μέσα από το λεπτό δέρμα
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (19)
18 εβδομάδες: Περίπου 14 εκατοστά. Το έμβρυο μπορεί τώρα να αντιληφθεί ήχους από τον έξω κόσμο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (20)
19 εβδομάδες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (21)
20 εβδομάδες: Περίπου 20 εκατοστά. Τρίχωμα, γνωστό ως lanugo, καλύπτει ολόκληρο το κεφάλι
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (22)
24 εβδομάδες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (23)
26 εβδομάδες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (24)
6 μήνες: Υπάρχουν ακόμα 8-10 εβδομάδες, οπότε το μικρό ανθρωπάκι ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την μήτρα. Γυρνάει ανάποδα, επειδή θα είναι ευκολότερο να βγει με αυτόν τον τρόπο
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (25)
36 εβδομάδες: Το παιδί θα δει τον κόσμο σε 4 εβδομάδες
Η διαδικασία γονιμοποίησης σε συγκλονιστικές macro φωτογραφίες (26)

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

4 πολύ ωραία video στα Γαλλικά για την αναπαραγωγή του ανθρώπου.

Reproduction humaine

Μέρος 1ο

Μέρος 2ο

Μέρος 3ο

Μέρος 4ο

Η Οδύσσεια της ζωής

Πολύ καλό video για την δημιουργία, ανάπτυξη και εξέλιξη του εμβρύου.

L’ Odyssée de la Vie

Περί σκοταδισμού στο ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, Νο5

Είναι λάθος η υποβάθμιση του μαθήματος της Βιολογίας στα σχολεία

Στον δρόμο του Δαρβίνου

Του Χαρίτωνα Χιντήρογλου
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011

Πρόπερσι ήταν το Ετος Δαρβίνου – και το γιορτάσαμε. Πέρυσι ήταν το Ετος της Βιοποικιλότητας – και επίσης το γιορτάσαμε δεόντως. Η συζήτηση για την οικολογία δεσπόζει όλο και περισσότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ατύχημα της Φουκουσίμα στρέφει την ανθρωπότητα να επανεξετάσει τις ενεργειακές πηγές. Στην Ελλάδα μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη, που προϋποθέτει αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης και, πάντως, την εμβάθυνση της γνώσης των βιολογικών συστημάτων. Οι ανάγκες της κοινωνίας μας, ωστόσο, δεν φαίνεται να καθρεφτίζονται στον κεντρικό σχεδιασμό. Η Βιολογία, στη βασική εκπαίδευση, αντί να αναβαθμίζεται περιθωριοποιείται. Είναι λογικό;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παιδεία της χώρας σε όλα της τα επίπεδα χρειάζεται μια αναδόμηση, μια επικαιροποίηση, ίσως και έναν εκ βάθρων αναπροσανατολισμό. Το ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης, σε γενικές γραμμές, είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση της κοινωνικής συνείδησης των αυριανών πολιτών είναι επίσης κάτι χιλιοειπωμένο. Δυστυχώς, όμως, το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Παιδείας δεν δείχνει να έχει κατανοήσει ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα για την ουσιαστική αναβάθμιση της παιδείας των αυριανών συμμάχων της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιωσιμότητας των πολιτών του έθνους. Ενώ ως πρώτο μέλημα μιας σύγχρονης παιδείας κρίνεται η σύνδεσή της με τα προτάγματα της βιώσιμης ανάπτυξης, το υπουργείο περί άλλα τυρβάζει.
Σε μια εποχή όπου τα στερεότητα και τα προπύργια της καταναλωτικής κοινωνίας καταρρέουν το ένα μετά το άλλο, όπου τα ζητούμενα της βιώσιμης ανάπτυξης και της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών αλλά και των συμβάσεων για την προστασία της βιοποικιλότητας έχουν μετατραπεί σε Κασσάνδρες για το μέλλον του πλανήτη, το υπουργείο υποβαθμίζει το περιεχόμενο της επιστήμης της Βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Με άλλα λόγια, την εποχή όπου οι προκλήσεις των κλιματικών αλλαγών, τα ζητούμενα του ευ ζην, των φυσικών καταστροφών, των καθοριστικών προκλήσεων της τεχνολογίας (δείτε, π.χ., την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα), της ολοένα αυξανόμενης φτώχειας στον πλανήτη, των μεγαλύτερων μεταναστευτικών ρευμάτων στην ιστορία του homo sapiens, των διατροφικών αλλαγών και αναγκών, της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, των επιδημιών κ.ά., εμείς ως κράτος επιλέγουμε την επιβολή σιωπητηρίου στη γνώση των βιολογικών συστημάτων. Επιλέγουμε, δηλαδή, να σβήσουμε από το λεξικό της καθημερινότητάς μας όρους και κώδικες επικοινωνίας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το μέλλον των παιδιών. Ορους και έννοιες όπως είναι η εξέλιξη, η οικολογία, η μοριακή βιολογία, το DNA, η ταξινόμηση, ο μικροβιόκοσμος, η βιοποικιλότητα, η ρύπανση, η βιοτεχνολογία, η αειφορία και άλλες συναφείς, έννοιες που επί της ουσίας συνεισφέρουν στην ανόρθωση του ανθρώπινου γίγνεσθαι.
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι στο τυπογραφείο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δεν πρόλαβε δηλαδή να ισχύσει ο νόμος περί προστασίας της βιοποικιλότητας, και το υπουργείο Παιδείας επέλεξε την υποβάθμισή του, ενώ θα έπρεπε να το εντάξει στην ύλη της Βιολογίας.
Από ό,τι διαφαίνεται, οι αρμόδιοι δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στην αναπροσαρμογή της ύλης της Βιολογίας ώστε να αποτελεί θεμελιώδες μάθημα, που θα παίζει ενοποιητικό ρόλο όλων των άλλων κορυφαίων επιστημονικών κλάδων. Αντίθετα, φαίνεται ότι προτιμούν την αποδυνάμωσή της. Πώς όμως θα γίνει δυνατή η ουσιαστική ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης των αυριανών πολιτών, αν δεν την ενισχύσει το κράτος με έννοιες όπως αυτή του οικολογικού αποτυπώματος; Αν δεν διδαχθούν οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες της χώρας, ποιοι είναι οι δρόμοι της βιώσιμης ανάπτυξης; Πώς θα πεισθούν για τη βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν έχουν προηγουμένως διδαχθεί τι περιέχει η έννοια της βιωσιμότητας; Και πώς θα κατανοήσουν την έννοια της βιωσιμότητας αν δεν μάθουν τι σημαίνει βιολογία, τι εξελικτική βιολογία και τι κοινωνιοβιολογία; Δεν αντιλαμβάνονται οι αρμόδιοι πως δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή μας χρησιμοποιείται σε πλήθος εννοιών το πρόθεμα «βιο-», που προσδιορίζει λέξεις όπως βιοηθική, βιοπολιτική, βιοαντίληψη κ.ο.κ.
Είναι θλιβερό το γεγονός ότι, ενώ μέχρι πρόπερσι όλος ο κόσμος γιόρταζε το Ετος Δαρβίνου, πέρυσι το Παγκόσμιο Ετος Βιοποικιλότητας και φέτος, το 2011, στην απαρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η κυβέρνηση που συνεχίζει να επικαλείται την πράσινη ανάπτυξη, επί της ουσίας ενταφιάζει ένα βασικό θεμέλιο της γνώσης και συνάμα της σοφίας του αυριανού βιο-κόσμου. Ενδεχομένως να χρειάζεται η δεύτερη ανάγνωση μιας απόφασης, η αλλαγή της οποίας θα αποβεί χωρίς αμφιβολία υπέρ του κοινωνικού συνόλου.
Διότι η κατεύθυνση της κοινωνίας μας, των οικονομιών μας, οι προοπτικές της ανάπτυξης της χώρας δεν μπορούν να ταυτίζονται με τον «ενταφιασμό» της Βιολογίας στη βασική εκπαίδευση.
Ο Χαρίτων Χιντήρογλου είναι καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, chintigl@bio.auth.gr
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ

ΛΑΘΗ ΣΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ No4

(Τελευταίο επεισόδιο)

Τα «λάθη» μου τα κάλλη μου.

 1. Το κλασικό λάθος (=της άγνοιας, συνήθως ανόητο).
  Γιατί προσθέτοντας τα ποσοστά στους πίνακες του ΥΠΔΜ&Θ συνήθως δεν βρίσκουμε σύνολο 100;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ :
  Τα ποσοστά που ανακοινώνονται έχουν 2 δεκαδικά ψηφία, όμως η διαίρεση των απόλυτων αριθμών με τους μαθητές συνήθως καταλήγει σε πολλά δεκαδικά ψηφία τα οποία προφανώς στρογγυλοποιούνται στα 2 δεκαδικά.
  Η ανοησία; Είτε το ΥΠΔΜ&Θ δεν διαθέτει PC’s και κάνουν οι υπάλληλοί του τις πράξεις με το χέρι μη
  γνωρίζοντας καλά την πράξη της στρογγυλοποίησης, είτε δεν ξέρουν τη χρησιμότητα του πλήκτρου Εικόνα κουμπιού στο Excel.
  Παράδειγμα : Διαλέγουμε τυχαία το αρχείο του 2011 περί
  ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2008, 2009 KAI ΤΟ 2010 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ, βλέπε προηγούμενο άρθρο μου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Νο1, 2η σελίδα στην 16σέλιδη προβολή του http://www.scribd.com/doc/60814236/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-2011
  (Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/statistika_stoixeia_bathmologiwn_2011_110620.zip). Προσθέτουμε, π.χ. στη ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ τα ποσοστά όσων έγραψαν το 2011 : 18-20/15-17,9/12-14,9/10-11,9/5-9,9/0-4,9 δηλαδή 1,04+21,08+38,55+18,85+18,30+2,14=99,96. Το ίδιο κάνουμε για τα υπόλοιπα 21 μαθήματα για το 2011, αλλά και το 2008/2009/2010. Τι προκύπτει; Απολαύστε!!
  Σχόλιο : Φαίνεται σαν να υπάρχουν και «ενδιάμεσες βαθμολογίες» άγνωστες στο πλατύ κοινό που έλαβαν 2-3 μαθητές σε κάθε μάθημα!!! Ή μερικά γραπτά σε κάθε μάθημα δεν μετρήθηκαν στον πίνακα!!!
  Φυσικά όχι. Απλά είναι ο χειρότερός τους πίνακας εξαρχής, διότι ο υπάλληλος που τον έχει χρεωθεί από το 2001 μάλλον δεν επιμορφώθηκε ποτέ ούτε και ελέγχθηκε επίσης ποτέ. Και ας έχει εμπλουτιστεί ο πίνακας προσφάτως και με διαγράμματα. Και ας έχει υιοθετηθεί και από τον «ισχυρό άνδρα» του ΥΠΔΒΜ&Θ στο προσωπικό του blog.
  Η εμμονή πάντως σε σκέτα ποσοστά αποκρύπτει οπωσδήποτε την ανοησία από τα κοινά μάτια όμως δεν την εξαφανίζει. Εκτός και αν υπάρχουν «άλλοι» υποχθόνιοι λόγοι για αυτήν την εμμονή.
  Πού μπορεί όμως να οδηγήσει αυτή η
  εμμονή, έστω και κατά λάθος; Υπομονή μερικές μονάχα αράδες. Η «ΠΑΤΑΤΑ» έρχεται.
 2. Το δημοσιοϋπαλληλικό λάθος (=του αποκρυφισμού, συνήθως εγκληματικό).
  Γιατί άραγε 1 + 1 κάνει συνήθως 2 και ουδέποτε 35;

  ΣΕΝΑΡΙΟ : Η κυρία-(…)ίτσα που πληκτρολογεί τον οποιονδήποτε πίνακα ο οποίος θα δοθεί με το Δελτίο Τύπου στα ΜΜΕ εξυπηρετεί ταυτόχρονα κάποιον πολίτη που περιμένει στην ουρά, ενώ παράλληλα στο ένα τηλέφωνο απαντά σε ερωτήσεις έτερου πολίτη και στο δεύτερο τηλέφωνο κουτσομπολεύει με μια φιλενάδα της τη γειτόνισσά τους που είναι 35 χρονών (γι’ αυτό εμφανίζεται στον πίνακα αρκετές φορές ο αριθμός 35). Ψέμα είναι όλο αυτό, αλλά μου έχει τύχει πολλάκις κάτι αντίστοιχο σε Δημόσιες Υπηρεσίες. Ακόμα και σε αιμοληψία σε νοσοκομείο, παλιότερα, αφηρημένος υπάλληλος έγραψε άγνωστου ανθρώπου επώνυμο στο δικό μου μπουκαλάκι αίμα.
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Επειδή η κάθε εξουσία πρέπει να έχει και να διατηρεί τα δικά της μυστικά μακρυά από τα αδιάκριτα μάτια και τα αυτιά του απλού πολίτη έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή και σεβαστή σαν «πανίσχυρη», «θεόπεμπτη» κ.λ.π. ενώ ταυτόχρονα φιγουράρει και σαν «ακαταλαβίστικη», «υπερεπιστημονική» κ.ά., παρουσιάζει συνήθως προς το ευρύ κοινό μόνο ένα μέρος της αλήθειας ή πολλάκις την μεταμφιέζει σε αλληθοφανές κατασκεύασμα. Εξ’ ού και τα ποσοστά.
  Καθημερινά, τις ημέρες των εξετάσεων, το
  ΥΠΔΒΜ&Θ λαμβάνει αναφορά από κάθε εξεταστικό κέντρο για την παρουσία ή απουσία οποιουδήποτε υποψήφιου στο μάθημα της ημέρας, οπότε γνωρίζει και καταγράφει το σύνολο των συμμετεχόντων τόσο σε κάθε εξεταστικό κέντρο όσο και πανελλαδικά στο κάθε μάθημα. Ο συγκεκριμένος πίνακας αποκαλείται «πίνακας προσέλευσης μαθητών ανά μάθημα» και είναι αρκετά σημαντικός, αφού, ι) αποτελεί το παρουσιολόγιο/απουσιολόγιο των εξετάσεων, ιι) με βάση αυτόν θα προκύψουν τα ποσοστά, αλλά και ιιι) γνωστοποιεί στο ΥΠΔΒΜ&Θ τον αριθμό γραπτών που υπάρχουν σε κάθε μάθημα.
  Ο Χ/Ψ/Ζ υπάλληλος, επιφορτισμένος με την παραγωγή και διανομή του οποιουδήποτε πίνακα στα ΜΜΕ, παίρνει το παραπάνω παρουσιολόγιο με τους αριθμούς και κάνει τις κατάλληλες μαθηματικές πράξεις για να προκύψουν τα ποσοστά, όπως έχει διαταχθεί. Αν όμως, κατά τύχην, συμβεί το προαναφερθέν ή κάποιο παρόμοιο σενάριο την ώρα των πράξεων, κυρίως όταν αυτές γίνονται στο χέρι, τότε θα επακολουθήσει το μοιραίο, το οποίο και δεν μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό αφού αφορά όχι τους πραγματικούς αριθμούς (την αλήθεια) αλλά το αποτέλεσμα των πράξεων με τους αριθμούς (αλληθοφανές κατασκεύασμα). Συμπερασματικά, ο αποκρυφισμός ενίοτε δολοφονεί την αλήθεια.
  Παράδειγμα
  : Διαλέγουμε το αρχείο του 2011 περί ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2008, 2009 KAI ΤΟ 2010 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ, βλέπε προηγούμενο άρθρο μου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Νο1, 4η σελίδα στην 16σέλιδη προβολή του http://www.scribd.com/doc/60814236/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ-2011
  (Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/statistika_stoixeia_bathmologiwn_2011_110620.zip).
  Σε κάποιο σημείο του, χαμηλότερα, υπάρχει άλλος πίνακας με τίτλο
  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ  2010. Ο εν λόγω πίνακας παρουσιάζει τόσο απόλυτους όσο και σχετικούς αριθμούς για τα έτη 2010-2011. Τον αποδεχόμαστε, αλλά όταν κοιτάξουμε λίγο προσεκτικότερα κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις : α. Σε κάθε μία από τις 6 κλίμακες (18-20/15-17,9/12-14,9/10-11,9/5-9,9/0-4,9) της κλιμακούμενης βαθμολογίας οι απόλυτοι αλλά και οι σχετικοί αριθμοί του 2010 σε σύγκριση με το 2011 δεν έχουν σημαντικές αποκλίσεις εκτός 2 περιπτώσεων (18-20/15-17,9), β. Ενώ στις άλλες 4 περιπτώσεις,  διαφορά από 50 μέχρι και 1000 γραπτά ανάμεσα στα δύο έτη αντιστοιχεί σε διαφορά ποσοστών το πολύ μέχρι 1,5-2 %, στις 2 προαναφερθείσες περιπτώσεις, διαφορά 13000 γραπτών γίνεται 1 % διαφορά ποσοστών και διαφορά 30000 γραπτών γίνεται διαφορά ποσοστών 4,5 %, δηλαδή εμφανίζεται μία έλλειψη γραμμικότητας (δυσαναλογία) μεταξύ ανάλογων ποσών. Υποχρεωτικά λοιπόν εμβαθύνουμε βλέποντας μια διαφαινόμενη ανωμαλία. Όμως, απόλυτους αριθμούς διαθέτει μόνο το υπουργείο. Έτσι, με πλάγιο τρόπο τους δημιουργούμε μόνοι μας. Και ιδού, πώς.
  Δημιουργούμε ένα αντίγραφο του πίνακα ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2011 στο οποίο κρατάμε τα ποσοστά μόνο για τα έτη 2010 και 2011. Για να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς θα κάνουμε, επεξηγούμε το τι ακριβώς λέει ο πίνακας αυτός.  Για την ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ το 2010, το 1,65 % όσων προσήλθαν στο συγκεκριμένο μάθημα έγραψαν βαθμό 18-20, ενώ στο ίδιο μάθημα το 2011 το 1,04
  όσων προσήλθαν στο συγκεκριμένο μάθημα έγραψαν βαθμό 18-20 κ.λ.π. … κ.λ.π. για τα υπόλοιπα μαθήματα. Στο τέλος αυτού του πίνακα προσθέτουμε σε δύο στήλες τις προσελεύσεις ανά μάθημα για τα 2 έτη, αριθμούς που βρίσκουμε στο αρχείο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2011. Δίπλα σε κάθε στήλη με τα ποσοστά τόσο για το 2010 σε καθεμιά από τις 6 κλίμακες βαθμολογίας όσο και για το 2011 προσθέτουμε από μία κενή στήλη όπου θα υπολογίσουμε τον απόλυτο αριθμό μαθητών σε κάθε μάθημα και για κάθε κλίμακα βαθμολογίας και για τις 2 χρονιές. Πολλαπλασιάζοντας, σε κάθε κενή στήλη για κάθε χρονιά, το ποσοστό των μαθητών που πήραν την συγκεκριμένη βαθμολογία σε συγκεκριμένο μάθημα επί την προσέλευση μαθητών εκείνο το έτος στο ίδιο μάθημα, βρίσκουμε αριθμητικά πόσοι μαθητές έγραψαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία σ’ αυτό το μάθημα εκείνο το έτος (π.χ. 2010 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ κλίμακα 18-20, ποσοστό 1,65,  προσέλευση 2010 στο μάθημα 90593, οπότε 1,65 Χ 90593 : 100=1495 κ.ο.κ.). Επειδή βέβαια το ποσοστό 1,65 % (αλλά και όλα τα υπόλοιπα) προέκυψαν πιθανότατα μετά από στρογγυλοποίηση, γι’ αυτό το αποτέλεσμα (π.χ. 1495) που θα βρούμε μετά από την πράξη αυτή δεν θα είναι ο ακριβής αριθμός όσων έγραψαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία σ’ αυτό το μάθημα αλλά θα πλησιάζει σημαντικότατα στην πραγματικότητα. Συμπληρώνουμε μ’ αυτόν τον τρόπο τις κενές στήλες στον πίνακα. Κατόπιν αθροίζουμε τους αριθμούς κάθε στήλης οπότε βρίσκουμε πλέον το σύνολο των γραπτών που και στα 22 μαθήματα  βαθμολογήθηκαν με τη συγκεκριμένη κλίμακα βαθμολογίας (π.χ. 18-20) τη συγκεκριμένη χρονιά (π.χ. το 2010,  1495+27+11111+….=87849 συνολικά γραπτά με βαθμό 18-20). Τελικά στις 2 τελευταίες στήλες με τις προσελεύσεις των 2 ετών αθροίζουμε τους αριθμούς σε κάθε στήλη οπότε το αποτέλεσμα που βρίσκουμε είναι το σύνολο των γραπτών σε όλα τα μαθήματα για το 2010 και για το 2011, αριθμούς που θα χρειαστούμε για να βρούμε τα ποσοστά όσων συνολικά έγραψαν τη συγκεκριμένη βαθμολογία τη συγκεκριμένη χρονιά. Η τελευταία γραμμή που δημιουργήσαμε στον πίνακά μας δείχνει το σύνολο των γραπτών σε κάθε βαθμολογική κλίμακα αλλά και συνολικά για το 2010 και το 2011 και τα αντίστοιχα ποσοστά επί του συνόλου. Πρακτικά πρέπει να είναι ολόιδιος με τον πίνακα με τίτλο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ  2010 εκτός από μικρές αποκλίσεις στους απόλυτους αριθμούς. Ιδού ο πίνακας, τον συγκρίνουμε με αυτόν του Υπουργείου και «Ω! του θαύματος».
  -Πατάτα-πατατούλα πού πας γιαλό-γιαλό;
  -Μέχρι το ΥΠΔΒΜ&Θ πάω, να βρώ έναν χαζό. Σχόλιο : α. Ο υπολογισμός που κάναμε και στα 2 έτη σε όλες τις κλίμακες βαθμολογίας (με βάση πάντα τα ανακοινωθέντα από το ΥΠΔΒΜ&Θ ποσοστά, που πήραμε από τους 2 πίνακες) οδηγεί σε απόκλιση περίπου 30-40 γραπτών σε κάθε κατηγορία σε σχέση με τους «πραγματικούς» αριθμούς του ΥΠΔΒΜ&Θ σε σύνολο σχεδόν 550000 γραπτών. ΕΚΤΟΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ.
  β. Το 2011 στην κλίμακα βαθμολογίας 18-20, το ποσοστά από τον πίνακα
  ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2011 μεταφράζονται με τη βοήθεια του πίνακα ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2011 σε ένα σύνολο γραπτών με αυτή τη βαθμολογία περίπου 68226, ενώ στον σχετικό πίνακα του ΥΠΔΒΜ&Θ είναι 58265!!!

Δηλαδή, είτε το ΥΠΔΒΜ&Θ «έχασε» στις μαθηματικές πράξεις σχεδόν 10000 ΓΡΑΠΤΑ αν και μόνο αν τα ποσοστά του είναι σωστά, είτε τα γραπτά είναι πράγματι 58265 οπότε τα ποσοστά των αριστούχων του πίνακα ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 2011 είναι τελείως ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΑ.
Αντε βρε, και του χρόνου. Και δεν υπάρχει κανείς στο ΥΠΔΒΜ&Θ να κάνει κάποιες επαληθεύσεις ή να ξαναελέγξει τις πράξεις! Θα μου πείτε, αυτά σε πείραξαν; Όχι, φυσικά.
-Τι ‘χες Γιάννη, τι ‘χα πάντα.
Απλά είναι εκνευριστική η απελπισμένη προσπάθεια κάποιων να καμουφλάρουν αδέξια την πραγματικότητα (ΚΑΚΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) για να κρύψουν κατά κύριο λόγο τη δική τους γύμνια και ανικανότητα. Ούτε είναι αποδεκτή η καθημερινή  σχεδόν παράσταση
μερικών στα ΜΜΕ (των «κορυφών» τουλάχιστον) όπου εμφανίζονται σε ρόλο πάνσοφου σωτήρα σαν να απευθύνονται σε «ανίδεα κουτορνίθια», όταν διαχρονικά σχεδόν μέρα παρά μέρα αποδεικνύονται ΕΛΑΧΙΣΤΟΤΑΤΟΙ μη δυνάμενοι να κουμαντάρουν «το μαγαζάκι τους» (όποιο πολιτικό χρωματισμό και αν διαθέτουν). Διότι στην πράξη, από τη βάση μέχρι την κορυφή, δεν είναι κρατικοί υπάλληλοι που υπηρετούν την ΠΑΙΔΕΙΑ, αλλά κομματικοί υπάλληλοι τοποθετημένοι στο ΥΠΔΒΜ&Θ οι οποίοι εξυπηρετούν τα «θέλω» του  κόμματος που την κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή κυβερνά (ή εφόσον ανήκουν στους «άλλους» μποϋκοτάροντας τα όσα πράττουν οι «από εδώ»).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Νο3

Το στήσιμο της κομπίνας.

Αντιγράφω από ένα blog…

Οι Γενικές εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια φαίνεται, για μια ακόμα φορά, να γίνονται θύμα πολιτικών σκοπιμοτήτων. Εύκολα θέματα, ώστε να μην υπάρξουν κενές θέσεις στην επαρχία και χαθούν ψήφοι. Το γεγονός ότι θα υπάρξει συνωστισμός αριστούχων με αποτέλεσμα την μη σωστή επιλογή για τα τμήματα μεγάλης ζήτησης δεν απασχολεί.
Πέρισυ, που η κυβέρνηση επιθυμούσε να εμφανισθεί αποφασισμένη για μεταρρυθμίσεις, δεν φάνηκε να ανησυχεί για τις κενές θέσεις. Τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν πέρισυ, ξεχάστηκαν…
….
Ιουνίου 22, 2007@ 5:36 πμ

Τι υπονοεί εδώ ο ποιητής (συγνώμη, ο blogger);

 1. Τα «ανεξάρτητα» μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες και όχι τη διενέργεια των Εξετάσεων, την επιλογή των θεμάτων κ.λ.π. (Π.Δ. 86/2001, Π.Δ. 26/2002 και 80/2003); Ή μήπως, προτού επιληφθούν των καθηκόντων τους, συσκέπτονται με την ηγεσία του ΥΠΔΒΜ&Θ που τους κατευθύνει σχετικά με την ευκολία ή δυσκολία στα θέματα για να εξυπηρετηθούν εκπαιδευτικές ή πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο blogger, έχοντας μέχρι και σήμερα πολυετή παρουσία στο ΥΠΔΒΜ&Θ, είναι ο καταλληλότερος να διευκρινίσει αν η επιλογή θεμάτων γίνεται από την Κ.Ε.Ε. ή από την κυβέρνηση (β΄παράγραφος… πέρισυ η κυβέρνηση … δεν φάνηκε … κενές θέσεις) με τη συγκατάβαση της Κ.Ε.Ε.
 2. Σοβαρά το εννοεί όταν λέει ότι, εύκολα θέματα σημαίνουν πολλούς αριστούχους και άρα εάν η προσφορά θέσεων από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι σταθερή τότε πέφτουν οι βάσεις και συνωστίζονται αριστούχοι στις υψηλόβαθμες περιζήτητες σχολές, παράλληλα μένουν πιθανά εκτός σχολών προτίμησης «άριστοι» μαθητές και ταυτόχρονα γεμίζουν τα «κενά» στην επαρχία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση με δύσκολα θέματα πέφτουν οι βάσεις και μένουν πολλά κενά π.χ. στη σχολή Ιπταμένων Δίσκων του Άνω Κατσικοχωρίου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Κοίτα να δεις φίλε πώς μπορεί να χαθούν ή να κερδηθούν εκλογές!!! Συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα!!! με τις ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ! Ούτε που το είχα φανταστεί ο αφελής. Εγώ πίστεψα προς στιγμήν (μου…ου…ου…ου…ούσι), ότι φέτος λιγόστεψαν τα «σαΐνια» στη χώρα (μόνο 1264 σε σύνολο 85600 με Γ.Β.Π.=19-20 ποσοστό 1,48%) ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πληθώρα σοφών μαθητών (3253 σε σύνολο 84839 με Γ.Β.Π.=19-20 ποσοστό 3,83% για το 2009 και 2725 σε σύνολο 89807 με Γ.Β.Π.=19-20 ποσοστό 3,03% για το 2010). Εκτός πάλι και αν οι «άλλοι» το 2009 είχαν διορίσει πιό «διαβασμένους» καθηγητές γι’ αυτό υπήρχε τόση επιτυχία, αλλά πάλι τότε όλους τους «άσχετους» πήγατε και τοποθετήσατε φέτος στα Λύκεια;
 3. Αυτοπαγιδευτήκατε, Κύριε … blogger. Δηλαδή εφέτος που ήθελε η κυβέρνηση, την οποία και εσείς υπηρετείτε, να εμφανιστεί αποφασισμένη για μεταρρυθμίσεις -Νέο Λύκειο τον Μάϊο, προχθές Νέο Πανεπιστήμιο και σε λίγο Νέο Γυμνάσιο- «βάλατε» (η Κ.Ε.Ε. πάντα, προς Θεού!) δύσκολα θέματα σε 5-6 μαθήματα για να τοποθετηθούν σωστά οι περίπου 1300 «άριστοι» στις 10 περιζήτητες σχολές κάτι που εσάς σας απασχολεί ιδιαίτερα (α΄παράγραφος…θα υπάρξει συνωστισμός…τη μη σωστή επιλογή…) ή μήπως γιατί ανακοινώθηκαν σχεδόν 10000 λιγότερες θέσεις καθώς και κλείσιμο του … «Άνω Κατσικοχωρίου» και άλλων «απόμακρων-αζήτητων» τμημάτων; Άλλωστε ΕΣΕΙΣ «γεννήσατε» τα εκατοντάδες ξέμακρα Τμήματα. ΟΧΙ ΕΓΩ.
 4. Ρουά-ματ, Κύριε … Δηλαδή κάνατε φέτος ότι ακριβώς κατηγορείτε τους αντιπάλους σας ότι έκαναν το 2006, οπότε δεν είχαν εκλογές και ήθελαν να φανούν αυστηροί, ενώ το 2007 ήταν πολύ χαλαροί διότι υπήρχαν μπροστά «αμφίβολης έκβασης εκλογές». Σε τι λοιπόν διαφέρετε και διαφοροποιείστε από αυτούς; Μήπως δεν παίζετε και εσείς τα ίδια «τίμια» πολιτικά παιχνίδια εις βάρος των «πελατών» σας (μαθητών και γονέων τους ψηφοφόρων) που έπαιξαν και οι αντίπαλοί σας; Ή μήπως πέρισυ φοβόσασταν για «αιφνίδιες» εν όψη Μνημονίου εκλογές (σχετικά εύκολα θέματα), ενώ φέτος (πολύ δυσκολότερα θέματα) δεν σας ένοιαξε (μικρή αντίδραση για το Μνημόνιο λόγω ισχυρών «δικών» συνδικάτων αφού δεν έγιναν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στα «ρετιρέ» του Δημοσίου-ΔΕΚΟ και περίπου ισοδύναμα τα 2 πρώτα κόμματα γύρω στα μέσα Μαΐου);
 5. Νομίζω ότι, με ευκαιρία τα παραπάνω που διαδραμματίζονται στα «σκοτεινά μονοπάτια» ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ (ανεξαρτήτως χρωματισμού) εξουσιών, αξίζει να θυμούνται εσαεί μερικοί ψηφοφόροι από εμάς (δεν λέω και πολιτικοί ή στελέχη κομμάτων γιατί αυτοί έχουν συνηδειτή αμνησία-αφασία), ότι η ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο» με τον γνωστό Κο Μαυρογιαλούρο γυρίστηκε το 1965, όπου υπονοείται σαφέστατα ότι ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ήταν τότε μερικοί πολιτικοί και το τριγύρω τους κομματικό ή οικογενειακό περιβάλλον και εκμεταλλεύονταν όλοι μαζί τον τίμιο πλην αφελή «λαουτζίκο» που απλά μούτζωνε, ενώ πουθενά δεν φαίνεται στην ταινία ότι ο λαός διέφθειρε τους πολιτικούς που ξαναδιέφθειραν το λαό (για να μην ξεχνάμε και τις ιπτάμενες μπαρούφες μερικών … «παχύδερμων» με αμνησία). Μόνο που σήμερα ο λαός απλά δεν μουτζώνει (γιατί κάποιοι του αφαίρεσαν το δικαίωμα να μπορεί να ΕΞΩΣΤΡΑΚΙΖΕΙ) αλλά ενίοτε φτύνει, εφόσον αδυνατεί να «μαυρίσει». Και πάλι καλά να λέτε, γιατί διάφοροι λαοί όταν πιέστηκαν υπερβολικά, για να απαλλαγούν από τους ποικίλους δυνάστες τους χρησιμοποίησαν λιγουλάκι πιό βάρβαρα μέσα (γκιλοτίνα,  αγχόνη, τυφεκισμό, σταύρωση, λιθοβολισμό, ακόντιο, φωτιά κ.ά.) σε σχέση με τις αθώες Ελληνοπρεπείς χειρονομίες. Άρα ας είναι ευχαριστημένοι με ένα «ελαφρύ ψιλόβροχο» που και πού και ας μην αποκηρύττουν μετά βδελυγμίας, γιατί που νά ‘ξεραν οι κατακαημένοι το μέγεθος της βδελυγμίας όταν βλέπει ο «λαός» τη φάτσα τους.

Υ.Γ.

Τα λάθη στα Στατιστικά στο επόμενο επεισόδιο για να μην αγωνιούν μερικοί. Όσο για την ταυτότητα του «ποιητή», όποιος αγωνιά να μάθει ας μου κάνει μιά «αναπάντητη» στο άρθρο

(σχόλιο, , , register ό,τι αγαπάτε).

Υ.Γ.2 Αντιγράφω από ΤΑ ΝΕΑ online επ’ ευκαιρία του σχολίου μου (Νο5) προς γνώση και συμμόρφωση.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΤΡΑ ΣΤΟΝ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟ

Δεν έλειψαν ούτε από την ελληνική δραματουργία σάτιρες και φάρσες με αντικείμενο τα εκλογικά αλισβερίσια, τις απάτες και την παραπλάνηση με φουσκωμένες υποσχέσεις κατά την προεκλογική διαδικασία.

Χωρίς να θέλω να εξαντλήσω τώρα το θέμα, αναφέρομαι ήδη από την παραγωγή των μέσων του 19ου αιώνα στις κωμωδίες του Καρύδη «Κούτρας» και «Υποψήφιος βουλευτής», καίριες σάτιρες της πολιτικής μας παθογένειας λίγα χρόνια μόλις μετά την ίδρυση του Κράτους, στο αριστουργηματικό κωμειδύλλιο του Δημητρίου Καπετανάκη «Ο Γενικός Γραμματεύς», στο «Μπαμπάς εκπαιδεύεται» του Μελά, στον «Τοπικό παράγοντα» του Παν. Καγιά, στον «Λευτεράκη τον Πολιτευόμενο» των Σακελλάριου- Γιαννακόπουλου, στο «Ζητείται ψεύτης» του Ψαθά και στον κινηματογραφικό «Μαυρογιαλούρο».

Δυστυχώς από την εποχή του βυρσοδέψη Κλέωνα των «Ιππέων» έως τον Γουλιμή που κατατρόπωσε τον Χαρίλαο Τρικούπη, αδιαλείπτως ο παραπλανημένος και συχνά προδομένος λαός ως ψηφοφόρος έστειλε στην εξουσία και υπέστη και βλάκες και ανίκανους και τυχάρπαστους και μηδαμινούς και ενώ πάντα οι μεγάλοι σατιρικοί ποιητές και συγγραφείς εντοπίζουν τα φαύλα μούτρα και τα ξεμπροστιάζουν και ο λαός χαίρεται ως θεατής τη σάτιρα, λες και τυφλώνεται όταν φτάνει στην κάλπη και ελκύεται όπως ο μπούρμπουλας της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη από τα σκατά.

Πηγή : ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΟ

Τελευταίο σχόλιο για σήμερα : Επειδή δεν αντέχω και θέλω να το βγάλω προς τα έξω… Το λέω λοιπόν,

Ναί, από τα σκατά και είναι μάλιστα πολλά την σήμερον ημέρα και ας φοράνε φιογκάκι. Ελκύεται από τα ΣΚΑΤΑ…

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Νο2

Στημένα ή Στατιστικά του ποδαριού;

 • Υπάρχει στατιστική υπηρεσία στο ΥΠΔΒΜ&Θ ή όχι;
 • Αν υπάρχει τέτοια υπηρεσία, γνωρίζει κανείς από τους υπαλλήλους της από συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων ή όχι;
 • Τι εξυπηρετεί η συχνή αλλαγή στους πίνακες με τα στατιστικά των εξετάσεων;
 • Ποιος αποφασίζει για το είδος των πινάκων που θα δημοσιοποιούνται;

Αυτά είναι μερικά από τα πρώτα ερωτήματα που ανακύπτουν από μια απλή ματιά στους πίνακες της τελευταίας 10-ετίας. Το σημαντικότερο όμως ερώτημα  που τίθεται είναι : γιατί, αφού τα στοιχεία που μαζεύει το ΥΠΔΒΜ&Θ από τα εξεταστικά και τα βαθμολογικά κέντρα αφορούν απόλυτους αριθμούς μαθητών, αυτοί συνήθως δεν δημοσιοποιούνται (μόνο το 2009-2010 και μερικώς το 2011), αλλά εμμένουν κάποιοι σε σχετικούς αριθμούς, δηλαδή στα «ανούσια» ποσοστά;

Είναι πιό εύληπτα. Αρέσουν στα ΜΜΕ. Είναι πιό ουδέτερα. Δεν οδηγούν απαραίτητα σε σωστά συμπεράσματα  αφήνοντας περιθώρια για ελιγμούς, παραφιλολογία, μικροπολιτική, θόλωμα του τοπίου. Είναι δηλαδή, «πολλά υποσχόμενα». Δικαιολογούν το «ήταν χάλια από τους προηγούμενους αλλά εμείς τώρα θα τα αναβαθμίσουμε όλα» ή το «είναι άχρηστα τα πτυχία που έχουν και πρέπει να ξαναεξεταστούν για την καταλληλότητά τους»  ή το «τα παίρνουν όλοι τους, οι ιδιαιτεράκηδες».

Εάν και εφόσον όμως το ΥΠΔΒΜ&Θ ενδιαφερόταν να βγάλει κάποια συμπεράσματα από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιούσε τόσο τους απόλυτους, όσο και τους σχετικούς αριθμούς, ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ θα εμφάνιζε επιτέλους και πίνακες με απόλυτη και σχετική απόδοση των μαθητών ανά κατεύθυνση. Πράγμα που συνέβη μόνο το 2010. Γιατί;

2 πιθανές απαντήσεις υπάρχουν για το πρώτο  σκέλος στο τελευταίο ερώτημα.  1) Είτε υπήρχαν τα στοιχεία και α. δεν ήθελαν κάποιοι για δικούς τους λόγους να τα εμφανίσουν ή β. εμείς σαν αποδέκτες κριθήκαμε σαν ανάξιοι ή ανίκανοι να μπορέσουμε να τα αφομοιώσουμε ή να τα καταλάβουμε ή έτσι απλά να τα μάθουμε και έτσι δεν μπήκαν στον κόπο να μας τα εμφανίσουν ή γ. δεν συνέφερε μερικούς να τα εμφανίσουν. 2) Είτε δεν υπήρχαν τα στοιχεία, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήξεραν και δεν ξέρουν πώς να συλλέγουν και να επεξεργάζονται αριθμούς. Όσο για το 2010, ήταν προετοιμασία και «εσωτερικός διάλογος» για το «Νέο Λύκειο» που ακολούθησε και χρειάζονταν μερικά στοιχεία.

Όμως αν δεν κάνω λάθος, κάποιος Κος που ήταν κάποτε επί χρόνια Γ.Γ. και έγινε υφυπουργός ή αναπληρωτής υπουργός, ειδικεύεται σ’ αυτά σαν καθηγητής Πιθανοτήτων και Στατιστικής. Αυτό το τελευταίο εξηγεί και την εμφάνιση διαγραμμάτων την τελευταία διετία-ίσως γιατί «πήρε γαλόνια», κάτι πολύ «σικάτο» και «πιασάρικο» που «πουλάει και πιό πολλά φύλλα«. Μάλιστα, τα αποτελέσματα του 2010 παρουσιάστηκαν και υπάρχουν στο ειδικό blog που έχει διατεθεί από το ΥΠΔΒΜ&Θ σε όποιον κατέχει τη συγκεκριμένη θέση και όχι από το κεντρικό site του ΥΠΔΒΜ&Θ ούτε και στο Αρχείο του ΥΠΔΒΜ&Θ.

Ειδικότερα στο περίφημο αυτό Αρχείο, μπορεί καθένας μας να πληροφορηθεί π.χ. σε ποιό χωριό έκανε στάση το «2000» ο τότε υπουργός όταν πήγαινε στην  «Πέρα Λεστινίτσα» για να εγκαινιάσει το μονοθέσιο νηπιαγωγείο, σε ποιό καφενείο ήπιε τον καφέ του, τι είπε στον εκεί κοινοτάρχη μετά τα εγκαίνια, πού έκανε την ανάγκη του πριν φύγει για τα επόμενα εγκαίνια, αλλά και πού θα πήγαινε την  επόμενη μέρα για να εγκαινιάσει το επόμενο σχολείο.  Δηλαδή πολύ χρησιμότερα θέματα- που έπρεπε κιόλας να διατηρηθούν χρόνια μετά μήπως τυχόν και ξεχάσουμε να χτίσουμε ανδριάντα στον Κο/Κα Υψηλότατο/η- από τα ποσοστά λόγου χάριν των αριστούχων ή όσων έγραψαν κάτω από τη βάση, που μπορεί και να δείχνουν, λέω τώρα εγώ, ποιότητα των θεμάτων των εξετάσεων, ή των υποψήφιων, ή  των σχολείων συνολικά, ή των βιβλίων, ή των εκπαιδευτικών, ή  του τρόπου διδασκαλίας ή του συγκεκριμένου συστήματος τελικά. Και δυστυχώς για τον δύστυχο επισκέπτη του Αρχείου αυτού, υπουργούς είχαμε αρκετούς και λαλίστατοι ήταν οι περισσότεροι, άνδρες τε και γυναίκαι, και εργατικότατοι όλοι τους (μόνο Παιδεία δεν κατάφερε κανείς τους να «φτιάξει»), όσο για εγκαίνια άλλο τίποτα σ’ αυτή τη χώρα.

Επομένως…; Μα καλά, αφού είναι εξειδικευμένος ο άνθρωπος γιατί φέτος τέτοια λιτότητα στοιχείων; Μήπως πιά δεν γίνεται το «δικό του»; Ή έχει σοβαρότερη αποστολή και δεν προλαβαίνει τους κατιμάδες;

Και τα λάθη; Κάτω από τα μάτια του! Κανείς δεν τα διασταυρώνει! Κανείς δεν τα ξανακοιτάει! ΕΛΕΟΣ… 3000 Ευρώ το μήνα παίρνει η καθαρίστριά τους, αυτοί παίρνουν λιγότερα; Εγώ, ο Κ…ς (=κύριος) παίρνω 1500 μόνο και έχω και πτυχίο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, γι’ αυτό και τα ξετρυπώνω αυτά και γι’ αυτό είμαι ακόμα στην τάξη.

Και μην σχολιάσει κανείς σας την επανειλημένη αναβάθμιση, τα τελευταία χρόνια, των οικονομικών μαθημάτων στο Λύκειο ή προσπαθήσει να την αποδώσει στην παρουσία κάποιων ατόμων σε υψηλά πόστα στο ΥΠΔΒΜ&Θ, γιατί θα σας χαρακτηρίσω «κακεντρεχείς».