ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σειρά από 60 video με διάφορες διαλέξεις γύρω από θέματα Βιολογίας, όπως Φωτοσύνθεση, Εξέλιξη, Χρωμοσώματα, Ιοί κ.λ.π.

 1. Introduction to Evolution and Natural Selection
 2. Ape Clarification
 3. Intelligent Design and Evolution
 4. Evolution Clarification
 5. Natural Selection and the Owl Butterfly
 6. DNA
 7. Variation in a Species
 8. Chromosomes, Chromatids, Chromatin, etc.
 9. Mitosis, Meiosis and Sexual Reproduction
 10. Phases of Mitosis
 11. Phases of Meiosis
 12. Embryonic Stem Cells
 13. Cancer
 14. Introduction to Heredity
 15. Punnett Square Fun
 16. Hardy-Weinberg Principle
 17. Sex-Linked Traits
 18. Bacteria
 19. Viruses
 20. ATP: Adenosine Triphosphate
 21. Introduction to Cellular Respiration
 22. Oxidation and Reduction Review From Biological Point-of-View
 23. Oxidation and Reduction in Cellular Respiration
 24. Glycolysis
 25. Krebs / Citric Acid Cycle
 26. Electron Transport Chain
 27. Oxidative Phosphorylation and Chemiosmosis
 28. Photosynthesis
 29. Photosynthesis: Light Reactions 1
 30. Photosynthesis: Light Reactions and Photophosphorylation
 31. Photosynthesis: Calvin Cycle
 32. Photorespiration
 33. C-4 Photosynthesis
 34. CAM Plants
 35. Parts of a cell
 36. Diffusion and Osmosis
 37. The Lungs and Pulmonary System
 38. Red blood cells
 39. Circulatory System and the Heart
 40. Hemoglobin
 41. Anatomy of a Neuron
 42. Sodium Potassium Pump
 43. Correction to Sodium and Potassium Pump Video
 44. Electrotonic and Action Potentials
 45. Saltatory Conduction in Neurons
 46. Neuronal Synapses (Chemical)
 47. Myosin and Actin
 48. Tropomyosin and troponin and their role in regulating muscle contraction
 49. Role of the Sarcoplasmic Reticulum in Muscle Cells
 50. Anatomy of a muscle cell
 51. Role of Phagocytes in Innate or Nonspecific Immunity
 52. Types of immune responses: Innate and Adaptive. Humoral vs. Cell-Mediated
 53. B Lymphocytes (B cells)
 54. Professional Antigen Presenting Cells (APC) and MHC II complexes
 55. Helper T Cells
 56. Cytotoxic T Cells
 57. Review of B cells, CD4+ T cells and CD8+ T cells
 58. Inflammatory Response
 59. The Kidney and Nephron
 60. Secondary Active Transport in the Nephron

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s