Μείωση ωρών Βιολογίας στο Γυμνάσιο

ΠΕΒ

Δελτίο Τύπου ΠΕΒ

Ενημερωτικό σημείωμα Δελτίο Τύπου ΠΕΒ
Με τη γνωστή και παγιωμένη πλέον μέθοδο αιφνιδιασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη 10-6-2016 για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου για τη σχολική περίοδο 2016-2017 με την οποία προέβη στην υλοποίηση των από καιρό ανακοινωμένων προθέσεων του για μείωση των διδακτικών ωρών (3 ώρες ανά τάξη) του Γυμνασίου καθώς και άλλων αλλαγών.
Το πιο απογοητευτικό και ταυτόχρονα εξοργιστικό όμως, είναι ότι οι επιλογές των< μαθημάτων που μειώθηκαν οι ώρες τους έγιναν χωρίς κανένα διάλογο, τον οποίο- παρά τις συνεχείς διακηρύξεις του ΥΠΠΕΘ- δεν ήθελε, για αυτό και φρόντισε ταυτόχρονα να δημοσιευτεί η απόφαση σε ΦΕΚ. Δυστυχώς στις επιλογές του Υπουργείου ήταν και η μείωση, μεταξύ άλλων, και των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος της Βιολογίας Α’ Γυμνασίου από δύο (2) σε μία (1)!
Είναι περιττό να δηλώσουμε ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην αλλαγή αυτή για την οποία και διαμαρτυρόμαστε έντονα!
Οι συγκεκριμένες επιλογές του Υπουργείου:

 • α) οδηγούν αναπόφευκτα στην συρρίκνωση και υποβάθμιση της Βιολογίας στο Γυμνάσιο και επομένως στη δημιουργία ουσιαστικού κενού στις γνώσεις των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε σημαντικά θέματα που αφορούν κυρίως την ίδια τους τη ζωή.
 • β) Μειώνουν σημαντικά και στοχευμένα τον αριθμό των συναδέλφων Βιολόγων που διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων με αποτέλεσμα οι Βιολόγοι να αποτελούν το 13% των Εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, ενώ με βάση τις ώρες διδασκαλίας έπρεπε να είναι το 25%.
 • γ) Ενισχύουν το αντιπαιδαγωγικό-αναχρονιστικό μέτρο των μονόωρων μαθημάτων. Έτσι στις διακηρύξεις του το ΥΠΠΕΘ είναι αντίθετο στα μονόωρα μαθήματα αλλά στην πράξη η Βιολογία θα διδάσκεται και στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου με μονόωρα μαθήματα, τα 7 από τα 18 μαθήματα στην Α’ τάξη είναι μονόωρα και συνολικά στις τρείς τάξεις του Γυμνασίου τα 19 από τα 54 (ποσοστό 35%).

Απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων!!
Αν στα προηγούμενα συνυπολογίσουμε και τις κυβερνητικές δηλώσεις περί μαθημάτων «ήσσονος σημασίας», τότε εύκολα συμπεραίνουμε ότι για το Υπουργείο Παιδείας μεταξύ των μαθημάτων ήσσονος σημασίας για το Ελληνικό σχολείο εντάσσεται πλέον και η Βιολογία!!
Όταν όλοι συμφωνούν ότι η Βιολογία είναι η επιστήμη του 21ου αιώνα, το ΥΠΠΕΘ παραμένει σε λογικές προηγούμενων αιώνων με «πρωτεύοντα» και «δευτερεύοντα» μαθήματα. Είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν με τις αποφάσεις του ΥΠΠΕΘ όλοι θα περίμεναν οι αποφάσεις αυτές να είναι αποτέλεσμα μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Όμως ουδεμία τέτοια μελέτη έχει γίνει, οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς καμία επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας πληροφορούσε το ΥΠΠΕΘ αν οι εισηγήσεις αυτές έγιναν από το ΙΕΠ ή από συμβούλους του Υπουργού ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και σε ποια στοιχεία στηρίχθηκαν αυτές. Δεν πρόκειται να έχουμε τέτοια απάντηση αφού καμία μελέτη δεν έγινε αλλά όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε οι αποφάσεις ελήφθησαν βάσει δημοσιο-οικονομικών περιορισμών (η γνωστή λογιστική λογική) του Υπουργείου αλλά και κοντόφθαλμων συντεχνιακών πιέσεων!
Γιατί δημοσιο-οικονομικοί περιορισμοί;
Μα γιατί το Υπουργείο μη μπορώντας να προχωρήσει στους απαιτούμενους με βάση τις πραγματικές του ανάγκες μόνιμους διορισμούς, ελέω μνημονιακών υποχρεώσεων (αλήθεια που είναι οι 10.000 διορισμοί εκπαιδευτικών κ. Υπουργέ;), επιλέγει να μειώσει εντέχνως τα λειτουργικά του κενά.
Γιατί συντεχνιακών πιέσεων;
Ειδικά στον κλάδο ΠΕ04 επιλέγεται η μείωση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος (δηλ. της Βιολογίας) με τα μεγαλύτερα οργανικά κενά στη ΔΕ, σε συνδυασμό με την κατάργηση των υπευθύνων Εργαστηρίων Φ.Ε. (3 ώρες) και την ταυτόχρονη αξιοποίηση του διαθέσιμου οργανικού πλεονάσματος συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων για κάλυψη των αναγκών του μέσω Β΄ ανάθεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα επίσημα οργανικά κενά Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι 883 εκ των οποίων ήδη 589 θέσεις καθηγητών Βιολογίας- υπολογισμένες με 20 ώρες Βιολογίας- κατέχονται σήμερα από άλλες ειδικότητες μέσω Β΄ ανάθεσης, ενάντια στο γεγονός ότι όλες οι επιστημονικές ενώσεις συμφωνούν ότι το κάθε μάθημα πρέπει να διδάσκεται από τους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας. Όμως στα 1677 Γυμνάσια της χώρας είναι ζήτημα να υπάρχουν περισσότεροι από 500 Βιολόγοι.
Αλλά αυτό φαίνεται δεν είναι αρκετό για το Υπουργείο.Ή για την ακρίβεια και αυτοί πολλοί είναι!
Η μείωση των ωρών διδασκαλίας της Βιολογίας είναι αντίθετη με την διεθνή πρακτική όπως ενδεικτικά μπορεί κανείς να δει από τον συνημμένο πίνακα, μεταξύ 68 χωρών.
Τι επέβαλε λοιπόν την μείωση των ωρών της Βιολογίας;
Η διατήρηση της Βιολογίας Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας στα διδασκόμενα μαθήματα (προκειμένου μέσω αυτής να γίνεται στο 3ο πεδίο η εισαγωγή μαθητών άλλων πεδίων) και η εισαγωγή πρόσφατα μιας ώρας Βιολογίας στα ΕΠΑΛ, προκάλεσε την αντίδραση των άλλωνΕπιστημονικών ενώσεων που εξέδωσαν και ανακοινώσεις αναφέροντας συγκεκριμένα την αύξηση των ωρών αυτών. Είναι οι ίδιοι που όπως και στις ιστοσελίδες αναγράφεται έχουν κατασκηνώσει στους διαδρόμους του ΥΠΠΕΘ.
Εμείς γνωρίζουμε ότι την πολιτική ευθύνη για την οποιαδήποτε απόφαση την έχει το ΥΠΠΕΘ και γνώμονας του πρέπει να είναι αποκλειστικά το συμφέρον για τους μαθητές και συνολικά για την Εκπαίδευση και όχι η εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων τα οποία το ΥΠΠΕΘ θα έπρεπε να καταδικάζει και όχι να τα στηρίζει και να τα επικροτεί.
Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα μας: ως πότε η πορεία της εκπαίδευσης στην χώρα μας θα αγνοεί τις διεθνείς παιδαγωγικές πρακτικές και θα συνεχίσει να καθορίζεται από λογιστικό σκεπτικό και παρασκηνιακές συντεχνιακές λογικές;

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έβρου 94-96, Αμπελόκηποι 115 27
ΤΗΛ.& FAX:210 5224632
URL: http://www.pev.gr,
e-mail:grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

 1. Ωρολόγια προγράμματα Φυσικών επιστημών με ξεχωριστά αντικείμενα
 2. Ωρολόγια προγράμματα Φυσικών επιστημών με ξεχωριστά αντικείμενα

Γιατί μειώνεται η Βιολογία στο Γυμνάσιο

Γιατί το Υπουργείο επέλεξε να κόψει ώρες από τις Φυσικές Επιστήμες και συγκεκριμένα την Βιολογία και την Γεωγραφία; Τι συμβαίνει στην Ελλάδα; Τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο; Τα παράλογα και οι πραγματικοί λόγοι είναι:
1. Το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να μειώσει κατά 2 περιόδους τις Φυσικές Επιστήμες στην βαθμίδα του Γυμνασίου. Στην Ιστοσελίδα του “διαλόγου” για την Παιδεία, έχει την έκθεση του OECD 2015 “Education at a glance”: http://dialogos.minedu.gov.gr/wp-content/uploads/2015/12/oecd2015.pdf
Στην σελίδα 415 φαίνεται ότι στο γυμνάσιο (Lower Secondary) ο χρόνος διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα είναι στο 10% του συνολικού χρόνου, μία ποσοστιαία μονάδα κάτω από το Μ.Ο. του OECD και των EU21. Με την μείωση που κάνει το Υπουργείο πέφτουμε ακόμη πιο πολύ.
2. Στην Ελλάδα μέχρι και φέτος στο Γυμνάσιο η Φυσική διδασκόταν 5 ώρες (1,2,2 αντίστοιχα στις τρεις τάξεις) η Χημεία 2 ώρες (0,1,1), η Βιολογία 4 ώρες (2,1,1) και η Γεωγραφία 4 ώρες (2,2,0). Ένα από τα πιο κοινά σημεία που αναφέρονταν στο διάλογο για την Παιδεία, τόσο διαδικτυακά όσο και στην Βουλή, ήταν να πάρουμε παραδείγματα από το τι γίνεται στο εξωτερικό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δείξουμε τι συμβαίνει στο εξωτερικό στις Φυσικές Επιστήμες. Οι χώρες στις οποίες οι Φυσικές Επιστήμες του Γυμνασίου γίνονται σε ξεχωριστά μαθήματα είναι 68 μαζί με την Ελλάδα. Παρουσιάζουμε στον πίνακα που υπάρχει στο παρακάτω σύνδεσμο τα ωρολόγια προγράμματα Φυσικών Επιστημών όλων αυτών των χωρών:
Οι μοναδικές χώρες στις οποίες η Φυσική διδάσκεται περισσότερες ώρες από την Βιολογία στο Γυμνάσιο είναι:
1. Η Γουινέα, 2. Το Καζακστάν, 3. Η Μογγολία, 4. Η Μολδαβία, 5. ΤοΤουρκμενιστάν. 6 Η Ελλάδα (7. Δεν βάζουμε την Σλοβενία γιατί θα φανεί σεμελλοντική δημοσίευση ότι στο ενοποιημένο μάθημα στην τάξη 7 κάνουν κυρίως Βιολογία)
Για να προλάβουμε καινούργια ψέμματα που μπορεί να διαδωθούν, δεν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας για τις υπόλοιπες χώρες που έχουν ενοποιημένο μάθημα Φυσικές Επιστήμες.
Στο μέλλον λοιπόν θα βγάλουμε και εκείνα τα προγράμματα, αλλά τότε θα έχουμε και την κατανομή των θεμάτων κάθε ξεχωριστού αντικειμένου ανά τάξη. Ήδη μπορούμε να πούμε ότι ανάμεσα και σε εκείνες τις χώρες η Βιολογία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο όγκο του ενιαίου μαθήματος. Παρόλα αυτά δεν είμαστε ούτε υπέρ της ενοποίησης του μαθήματος ούτε υπέρ της ενοποίησης των ειδικοτήτων  ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, για τους λόγους που παραθέτουμε σε πρόσφατη δημοσίευσή μας:
Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πλέον, ούτε τώρα ούτε όταν αργότερα θα παρουσιάσουμε τα προγράμματα σχεδόν όλων των χωρών του κόσμου, ότι η Βιολογία διδάσκεται είτε περισσότερο, είτε το ίδιο με την Φυσική στο Γυμνάσιο. Ποιός είναι ο λόγος που η Ελλάδα διαφέρει; Σε μελλοντική δημοσίευση θα ερευνήσουμε τι κοινά έχουν αυτές οι χώρες που τις οδηγούν στην ίδια προσέγγιση των Φυσικών Επιστημών με την Ελλάδα…
3. Ένα άλλο θέμα που κυριάρχησε στον “διάλογο” για την Παιδεία, ήταν να δοθεί έμφαση στην Οικολογία, στην Αειφόρο Ανάπτυξη, στην Υγιεινή και στην Σεξουαλική Αγωγή. Τα μαθήματα που επιλέχθηκαν να κοπούν ήταν η Βιολογία, η Γεωγραφία και η Οικιακή Οικονομία. Και τα τρία ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Η Βιολογία στο Γυμνάσιο ασχολείται με την Αναπαραγωγή, με την Οικολογία, με την Πέψη, με την Εξέλιξη, εκτός των υπολοιπων κλασσικών Βιολογικών εννοιών. Ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν χωράνε πια στο Σχολείο.
Περιμένουμε να δούμε ποιά από αυτά θα κοπούν. Αναρωτιόμαστε ποιός θα κάνει αυτήν την επιλογή. Φανταζόμαστε το ΙΕΠ, το οποίο πλέον έχει γίνει εκτελεστικό όργανο της διοίκησης που εκτελεί “παραγγελιές” χωρίς κανένα παιδαγωγικό επιχείρημα. Τι παιδαγωγική αξία έχουν άλλωστε τα μονόωρα μαθήματα;
4. Αφού λοιπόν πάμε ανάποδα στον υπόλοιπο κόσμο, αφού πάμε ανάποδα στον εθνικό “διάλογο” για την Παιδεία, αφού δεν υπάρχει γνωστικό και παιδαγωγικό επιχείρημα, τότε γιατί γίνεται η μείωση της Βιολογίας; Για τον ίδιο λόγο που διαμαρτυρόμαστε σαν αναπληρωτές Βιολόγοι τα τελευταία χρόνια. Εϊναι ο ίδιος λόγος που το Υπουργείο προσπαθεί να αρνηθεί και να κρύψει. Είναι ότι η
Βιολογία έχει τα περισσότερα κενά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα επίσημα οργανικά κενά Βιολογίας είναι 883.
(Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από επίσημο έγγραφο που το παραθέτουμε για να εξαφανιστούν και οι τελευταίες αμφιβολίες)
Ανεπίσημα, αν λάβουμε υπ’όψιν τις παρατυπίες που κάνουν μερικά σχολεία στην συμπλήρωση των επίσημων εγγράφων είναι λίγα παραπάνω. Από αυτά το Υπουργείο αναγνωρίζει μόνο τα 662. Αντίστοιχα και οι Γεωλόγοι έχουν 206 κενά. Όλα αυτά τα κενά δεν δημιουργήθηκαν εν μια νυκτί. Υπάρχουν ως ένα βαθμό εδώ και μια δεκαετία. Δεν φαίνονταν όλα επειδή καλύπτοταν από το οργανικό πλεόνασμα της πολυπληθέστερης ειδικότητας που ανέρχεται σε +910 φέτος. (Αυτή τη στιγμή 589 θέσεις Βιολογίας με 20 ώρες Βιολογίας κατέχονται από άλλη ειδικότητα). Μη μπορώντας το Υπουργείο να προχωρήσει σε μόνιμους διορισμούς, αλλά έχοντας εμάς να καλύπτουμε όλα αυτά τα χρόνια αποδεδειγμένα πλέον οργανικά κενά, αποφασίζει να τα εξαφανίσει. Το ίδιο κάνει και με τους Γεωλόγους.
Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι ώρες αυτές Βιολογίας που μειώνονται στο Γυμνάσιο γίνονταν κυρίως από Φυσικούς και Χημικούς, που ήδη δέχτηκαν το πλήγμα της κατάργησης της
μείωσης του ωραρίου του υπεύθυνου εργαστηρίου, την παλιότερη αύξηση του ωραρίου κατα 2 ώρες και έχουν και το διαχρονικό τους πλεόνασμα. Στα 1677 Γυμνάσια της χώρας είναι ζήτημα να υπάρχουν περισσότεροι από 500 Βιολόγοι. Μέχρι τώρα το Υπουργείο αλλά δυστυχώς και πολλοί
συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων έλεγαν ότι δεν χρειάζονται άλλοι. Τώρα το Υπουργείο λέει ότι και
αυτοί είναι πολλοί. Ακόμα και αυτοί λοιπόν θα εκδιωχθούν για να καλύψουν τα κενά Βιολογίας των Λυκείων που δεν θέλουν οι άλλοι ΠΕ04. Καλούμε του μόνιμους συναδέλφους Βιολόγους, αν δεν θέλουν να φύγουν από το σχολείο τους να μην δεχτούν τους εκβιασμούς των διοικήσεων και των ΠΥΣΔΕ. Κάθε γυμνάσιο πρέπει να έχει ένα Βιολόγο όπως είναι σε όλο το κόσμο. Κάποια στιγμή θα πρέπει και σε αυτή τη χώρα η εκπαίδευση να βαδίζει με βάση τις διεθνείς παιδαγωγικές πρακτικές και η πορεία της να μην καθορίζεται από λογιστικό σκεπτικό και συντεχνιακές λογικές ισχυρών στο παρασκήνιο ειδικοτήτων.
Ομάδα Αναπληρωτών Βιολόγων
anaplirotesbio@gmail.com

Πανελλαδικές vs Ενδοσχολικές = ???

Κοροϊδία στους τελειόφοιτους ή επαύξηση του άγχους τους;

 1.  ΕΡΩΤΗΜΑ 1. Σε τι αποσκοπεί η απόσυρση από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, αναρτημένης μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, της Υ.Α. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015/ΥΠΠΕΘ με ΦΕΚ 2647/9-12-2015, με σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/151215_entaxi_sto_neo_systima.pdf και θέμα : «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»;
  Ή μήπως ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για απόσυρση, αλλά με την πολλοστή «αναβάθμιση» μπερδεύτηκαν οι σύνδεσμοι των αρχείων και έτσι στη θέση της προαναφερθείσας εμφανίζεται στο σύνδεσμο https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/16779-15-12-15-3-4327-2015-50-995, η Υ.Α. Φ.253/85476 /Α5 με ΦΕΚ 995/29-5-2015 και θέμα «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α ́) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.»; Περίεργο;
  Η Υ.Α. με το ΦΕΚ 2647 εδώ.

  Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι αφορά την εφαρμογή του νέου νόμου (Ν.4327)14-5-2015)ΦΕΚ 50Α, προσωρινής όμως διάρκειας- 2 ετών- μέχρι να έρθει η οριστική επαναστατική αλλαγή) για την Β΄ Βάθμια Εκπαίδευση και τον τρόπο πρόσβασης στην Γ΄ Βάθμια («επαναστατικές» αλλαγές περισσότερες και από τις κυβερνήσεις που τις επέβαλαν) και τον οποίο η κυβέρνηση εσπευσμένα (συνήθεια των Ελληνικών νόμων της τελευταίας 30 ετίας, να σιγοφτάνουν βράδυ στη Βουλή και να αργοψηφίζονται τα χαράματα και θυμίζουν τη γνωστή παροιμία, παραφρασμένη «… για κάποια μέρα που γελά με τα όσα βλέπει«), έφερε και ψήφισε τον Μάιο 2015, ίσα-ίσα για να επιβεβαιώσει ότι η «προ μηνών επανάσταση» (Ν.4186/2013,ΦΕΚ 193,τ.Α’,17-09-2013 με την μνημονιακή «τράπεζα») προερχόταν από κακούς και έβλαπτε οπότε χρειαζόταν μια «καινούργια επανάσταση«.
  Μόνο που οι 3-4 Υ.Α. που χρειάζονταν για να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος έρχονται «στάγδην», μία κάθε 3 μήνες. Και, ακόμα υπολείπονται θέματα προς επίλυση, όπως για παράδειγμα οι ημερομηνίες, ο τρόπος διεξαγωγής κ.ά. Μάλλον χρειάζεται περισσότερη «σπουδή».
 2.  ΕΡΩΤΗΜΑ 2. Κατά καιρούς, πουλιέται ένα παραμύθι, προφανώς από πορτιέρηδες του ΥΠΠΕΘ στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν τους φορτικούς ρεπόρτερ των ΜΜΕ, περί διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων πριν από τις ενδοσχολικές απολυτήριες και την συνεπακόλουθη εξέταση των 4 μαθημάτων προσανατολισμού άπαξ και μόνο σε Πανελλαδικό επίπεδο.
  Η όλη κατάσταση σιγοντάρεται από πολλά φροντιστήρια πιθανά στα πλαίσια της προσπάθειας προσέγγισης όλο και μεγαλύτερου αριθμού πελατών γι αυτούς, αφού ποντάρουν στην επιφερόμενη σύγχυση ή την έλλειψη της κοινής λογικής ή εξ΄αιτίας παντελούς άγνοιας ή ακόμα και συνηδειτού αποπροσανατολισμού ένθεν κακείθεν. Στα πλαίσια αυτά, ακόμα και εσωτερικά από στελέχη των σχολείων και των Διευθύνσεων, στόμα με στόμα, διαρρέουν πληροφορίες από δήθεν προσωπικές υψηλές επαφές και γνωριμίες τους, περί εγκυκλίων που καταφτάνουν πάραυτα, και τελευταία (μου έτυχε προσωπικά) ακόμα και δηλώσεις «ανακοινώθηκε στο ίντερνετ το κλείσιμο των σχολείων και η ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών, που την προσδιόρισαν μάλιστα στις 22/5. Και ενώ μπορεί να απαιτείται ακόμα και διερεύνηση της φημολογίας/κωλυσιεργίας, πώς ξεκαθαρίζει το ΥΠΠΕΘ την κατάσταση; Σιωπή, καθυστέρηση και παραπλάνηση ή μήπως τρίπλα???  Μπορεί και λαγός για να προδοθούν τα σκυλιά!!!
  Ψάχνοντας, λοιπόν, κανείς στο Google το -πανελλαδικές πριν τις ενδοσχολικές- ανακαλύπτει άρθρα (13-16/11/2015) κομμάτων, σελίδων σχολείων, σελίδων διευθύνσεων, σελίδων σχολικού δικτύου, ΜΜΕ κλασσικών ή διαδικτυακών, φροντιστηρίων κ.λ.π. να αναφέρουν γραπτή απάντηση του υπουργού Παιδείας προς το Σύλλογο Γονέων του 3ου Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης με ημερομηνία 13/11/2015 που το επιβεβαιώνει ρητά ως αληθές και σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/15_11_13_dt2.doc με επισήμανση «καλλιεργείται κλίμα ανησυχίας στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου αναφορικά με τις εξετάσεις”. Παρατήρηση : το link αυτό δεν εμφανίζει πλέον τίποτα σήμερα (13-1-2016), ούτε και η σελίδα του ΥΠΠΕΘ με τα δελτία τύπου περιέχει κάτι στις 13/11/2015. Δεύτερο περίεργο;
  Τα ΜΜΕ, ενδεικτικά παρακάτω, στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουν μέχρι σήμερα να επιβεβαιώνουν αυτό που ακόμα δεν έφτασε επίσημα στα σχολεία, ως όφειλε, βασισμένα προφανώς στο προαναφερθέν δελτίο τύπου (κάποιοι διαθέτουν ίσως και αντίγραφο). Πόθεν τέτοια βεβαιότητα στα ΜΜΕ, αφού δεν νομιποποιήθηκε με Υ.Α.;

  Και γιατί δεν επισημοποιήθηκε αυτό, για να κλείσει κάθε κακόβουλο στόμα, Κε Υπουργέ, με άρθρο στην Υ.Α. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015/ΥΠΠΕΘ με ΦΕΚ 2647/9-12-2015, αλλά σέρνεται 2 μήνες τώρα, για να μην ισχυριστούν οι κακόπιστοι ότι και το Σεπτέμβριο είχε βγει «αξιόπιστη πηγή του ΥΠΠΕΘ» και έριξε το δόλωμα αλλά «έφαγε πόρτα»; Τρίτο περίεργο;
  Να θυμηθούμε ότι μέχρι σήμερα, με τα προηγούμενα 4-5 παρόμοια συστήματα (Αρσένη, μετα-Αρσένη, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, Συγκυβέρνηση) επειδή προσμετρούσε σε μικρό ποσοστό η επίδοση στο Λύκειο έπρεπε ο βαθμός Απολυτηρίου να περιέχει και τα Πανελλαδικά γραπτά που χρειάζονταν σχεδόν 1 μήνα να διορθωθούν άρα έπρεπε αυτές να προηγούνται. Όμως, με το νέο σύστημα (αποδέσμευσης του Λυκείου από τα Πανεπιστήμια), αφού δεν προσμετρά η σχολική επίδοση στην εισαγωγή σε Σχολές, πρέπει πρώτα να αποφοιτούν οι μαθητές από το επίπεδο της Β’ Βάθμιας και μετά να κρίνεται με Εξετάσεις η εισαγωγή τους στην Γ΄ Βάθμια Εκπαίδευση.
  Σύμφωνα με το άρθρο 3, «Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου» και άρθρο 4, «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του Ν.4186)2013 (ΦΕΚ 193,τ. Α’,17-09-2013), που αποτελεί το βασικό σκελετό και εργαλείο και του σημερινού Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄), πρώτα γίνεται η αποφοίτηση (Απολυτήριο ή και απόρριψη και επανάληψη) και μετά έρχεται η εισαγωγή, βέβαια για τους μαθητές 2015-2016 και μετά. Όμως, το πρόχειρο στήσιμο της περιβόητης «τράπεζας θεμάτων» και τα κριτήρια προαγωγής επέφεραν τις γνωστές παταγώδεις αποτυχίες στην Α’ και Β’ με τον επίσης γνωστό κοινωνικό αντίκτυπο. Αποδείχτηκε περίτρανα ξανά (μετά την γνωστή παταγώδη κατάρρευση της «μεταρρύθμισης Αρσένη» για να μη θυμηθούμε άλλες παλιότερες παρόμοιες) η μεγάλη ευκολία νομοθέτησης αλλά η παντελής αδυναμία πρόγνωσης των επιπτώσεων που επιφέρει κάθε τέτοια απόπειρα.
  Έτσι η «μνημονιακή συγκυβέρνηση» σύρθηκε στις τροποποιήσεις με τον N.4310)2014 (ΦΕΚ 258,τ. Α’,08-12-2014), που προβλέπει βάση το 8 για τα περισσότερα μαθήματα (με τα 4 «βασικά μαθήματα» στο 10) αλλά και πάλι -Άρθρο 58 παρ. 1, «Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου»:
  «1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»
  «

  Η σοσιαλιστική πλέον «αντιμνημονιακή συγκυβέρνηση» καταργώντας τα αντιλαϊκά μέτρα (Ν.4186/2013 και N.4310)2014 με την κακιά «τράπεζα») ψηφίζει το Ν.4327)14-5-2015)ΦΕΚ50,τ.Α’ για το νέο σχολείο, μεταβατικά όμως για 2 χρόνια και μετά «δημοκρατικά» κάνουμε διάλογο και βλέπουμε (οι 3 πρόσφατοι: διάλογος «μηδενικής βάσης» Μητσοτάκη, διάλογος Καραμανλή-Μπαμπινιώτη, διάλογος Διαμαντοπούλου), άρα έχοντας σαν βάση τον Ν.4186/2013. Τα «κακά» όμως άρθρα γίνονται :
  «Άρθρο 2, Απόλυση Μαθητών Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Δ ́ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
  1. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4186/2013 (Α ́193), όπως το πρώτο εδάφιο, αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 59 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι γραπτές απολυτήριες εξετάσεις στην Γ ́ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και στη Δ ́ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Τα θέματα των απολυτηρίων εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα/τους διδάσκοντες, το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων.»
  2. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2015−2016.
  Άρθρο 3, Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου
  1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.» …
  … 6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2015−2016.
  «

  Δηλαδή, πότε αποφοίτηση και πότε πανελλαδικές; Άγνωστο. Περίεργο Νο4;
  Τι λέει επομένως, η περιβόητη Υ.Α. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015/ΥΠΠΕΘ με ΦΕΚ 2647/9-12-2015; Ας ρίξουμε μια ματιά και ας προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε προθέσεις.

  «Άρθρο 1, Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
  Οι μαθητές της Γ ́ τάξης ημερήσιου και Δ ́ τάξης εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου αντίστοιχα υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση − Δήλωση.

  Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση−Δήλωση το αργότερο έως την
  ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν καταθέσει το απολυτήριο του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο Διευθυντής του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΠΕΘ ότι ο μαθητής δεν κατέθεσε απολυτήριο. …
  Η Αίτηση−Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΠΕΘ, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται.
  «

  Τι ακριβώς λέει όλο αυτό εδώ; Οι μαθητές (Δημόσιων & Ελληνικών Ιδιωτικών) Λυκείων δεν χρειάζεται να πιστοποιήσουν στο ΥΠΠΕΘ αν δικαιούνται ή όχι να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές (δεν υποχρεώνονται να καταθέσουν Απολυτήριο) ενώ οι μαθητές ξένων προφανώς Ιδιωτικών Λυκείων πρέπει να πιστοποιούν στο ΥΠΠΕΘ ότι δικαιούνται συμμετοχή σε Πανελλαδικές (καταθέτουν Απολυτήριο έστω έως και πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων), άρα η κατοχή Απολυτηρίου για άλλους πολίτες είναι κριτήριο απόκτησης δικαιώματος ενώ σε άλλους πολίτες δεν είναι κριτήριο και έχουν ελεύθερα το δικαίωμα! Περίεργο Νο5;
  Απορία. Και αν κάποιος απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου εμφανιστεί 18 χρονών σε ένα Λύκειο κάποιας άλλης πόλης, μπορεί να κάνει αίτηση και να συμμετέχει; Δεν απαιτείται Απολυτήριο, αλλά δεν έχει καν φοιτήσει σε Λύκειο. Τότε, τι; Παραπλανά ή όχι το ΥΠΠΕΘ, έχει ή όχι ευθύνη; Και τι άλλο λέει; Αν ο μαθητής ξένου Λυκείου δεν καταθέσει Απολυτήριο διότι, λόγω αγνώστου αιτίου (δολίως ή όχι), δεν πήρε τελικά Απολυτήριο, τότε παραπλανά ή όχι το ΥΠΠΕΘ, έχει ή όχι ευθύνη; Απλά ο Διευθυντής ενημερώνει το ΥΠΠΕΘ και τέλος; Περίεργο Νο6; Και όχι, μόνο.
  Άρθρο 3, Τρόπος υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

  3. Αν ο υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού ή γενικής παιδείας που επέλεξε να εξετασθεί πανελλαδικά, τότε θεωρείται ότι εξετάσθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό μηδέν (0). Για να λάβει μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 995 Β ́/2015) θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δηλώνει.

  Μεταφράζω : μαθητής που έχει 200-500 απουσίες και θα απορριφθεί σίγουρα ή «διαβάζει» μόνο 1 μάθημα και επομένως δεν πρόκειται πιθανά να απολυθεί απορριπτόμενος με βαθμό ακόμα και κάτω από 9, συμμετέχει στις Πανελλαδικές και επιτυγχάνει βαθμό 10, άρα 2000-3300 μόρια (μάθημα βαρύτητας ή όχι), άρα έστω και στους τελευταίους «υποψήφιος φοιτητής» χωρίς Απολυτήριο Λυκείου. Περίεργο Νο7; Συνεχίζουμε.
  «Άρθρο 4, Δικαιούχοι υποβολής Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  1. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης έχουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

  Άρθρο 5, Δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής της Δήλωσης προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο)εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  1. Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 Β ́) υπουργικής απόφασης και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Άρθρο 7, Συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων − Προϋποθέσεις συμμετοχής
  και διαδικασία επιλογής εισαγομένων

  2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής:
  ¡) να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου ή κάτοχοι
  απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της παρούσας και να πληρούν όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας,
  ii) να έχουν υποβάλει οριστικοποιημένο Μηχανογραφικό Δελτίο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
  «

  Τι σημαίνουν όλα τα παραπάνω; Τους προαναφερθέντες πονηρούς που προσπαθούν να παραπλανήσουν τη διαδικασία και το σύστημα, τους ευλογούμε να συμμετέχουν, διορθώνουμε τα γραπτά τους με κόστος φυσικά, επιτρέπουμε να κάνουν μηχανογραφικό και μπαίνει στο σ’υστημα προς επεξεργασία και μόνο όταν έρθει η ώρα να γίνει η επιλογή για σχολή που κατατάσσεται με βάση τις προτιμήσεις και τις βαθμολογίες, μόνο τότε εξετάζουμε αν είχαν δικαίωμα; Περίεργο Νο8 και ελαφρά παράλογο; Εκ των υστέρων εκδίκηση για την «απάτη» που επιτρέψαμε, νάτο το λουκούμι αλλά μας δούλεψες και δεν θα φας τίποτα; Προτρέπουμε σε έκνομες πράξεις ή τις προλαμβάνουμε νομοθετώντας κατάλληλα; Έχει ξαναγίνει η μη απαίτηση της πιστοποίησης της ικανότητας/καταλληλότητας διεκδίκησης ενός δικαιώματος; Και κυρίως γιατί απαίτηση Απολυτηρίου από παλαιότερους απόφοιτους ή μαθητές των ΕΠΑΛ και όχι για μαθητές Ημερήσιων; Διακρίσεις;
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Μήπως τέτοιες μεθοδεύσεις ίσως οδηγήσουν και σε «εκβιαστική» απόκτηση απολυτηρίου για μερικούς που δεν το αξίζουν (π.χ. ελλιπής ή ανεπαρκής φοίτηση, εκτός πάλι αν σκοπεύουν να το καταργήσουν και αυτό), αφού μπορεί να «επιτύχουν» στις εξετάσεις, πιάνοντας ανεκτές επιδόσεις σε 2 μόνο μαθήματα με τα οποία ασχολήθηκαν ετήσια και σαν επιτυχόντες σε ανώτερη βαθμίδα, απαιτήσουν δυναμικά από την κατώτερη βαθμίδα την «καταξίωση»; Αφού, βαθμός 10 σε 2 από τα 4 Πανελλαδικά μαθήματα σε οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού και βόλτα για καφέ στα άλλα 2 μαθήματα, συνεπάγεται από 4000 μόρια αν πρόκειται για τα 2 «μη» βαρύτητας μέχρι και 6000 μόρια αν πρόκειται για τα 2 μαθήματα βαρύτητας στο κύριο επιστημονικό πεδίο κάθε Ομάδας Προσανατολισμού. Αυτή η επίδοση εισάγει, ακόμα και με τα προηγούμενα «κακά» συστήματα, σε «Πανεπιστημιακές Σχολές».
  Είναι κανείς σας σίγουρος ότι στη χώρα ετούτη, πολύ περισσότερο υπό τις επικρατούσες συνθήκες, δεν θα υπάρξουν περιπτώσεις οι «πονηροί» (αλλιώς ξύπνιοι ή γάτοι) να «εκβιάσουν» ή να «εξαγοράσουν» για να αποκτήσουν το νομιμοποιητικό έγγραφο (Απολυτήριο); Μπράβο στους κυβερνώντες που δημιουργούν από το μηδέν τέτοιες καταστάσεις σε ευαίσθητους τομείς.
  Προφανώς υπάρχουν εξηγήσεις για τις βλαχοκουτοπονηριές αυτές. Οι συντάκτες δεν είχαν εμπειρία και τεχνογνωσία (κοινώς ήταν άσχετοι με τα διαδικαστικά) και δεν μπόρεσαν να προβλέψουν (δεν προείδαν) ότι αν προηγούνταν οι ενδοσχολικές, οι Πανελλαδικές θα ξεκινούσαν γύρω στις 8-10 Ιουνίου και αν και πιό σύντομες και φτηνότερες σε σχέση με το παρελθόν (λιγότερα μαθήματα=>λιγότερα γραπτά=>μικρότερο κόστος διαδικασιών=>γρηγορότερα), δεν θα αρκούσαν οι μέρες μέσα στον Ιούνιο (ειδικά μαθήματα, αγωνίσματα, επαναληπτικές κ.λ.π.) και θα υπήρχαν αναγκαστικά υψηλά κόστη μέσα στον Ιούλιο. Άρα, η κατάρτιση του νόμου (αυτό μάλλον είναι κανόνας στο κράτος ετούτο) δεν έγινε από σταθερή επιτροπή (συγκεκριμένο τμήμα Διενέργειας Εξετάσεων) που γνώριζε τις διαδικαστικές λεπτομέρειες αλλά από μη τεχνοκράτες (κολλητούς μετακλητούς ίσως) και έτσι εκ των υστέρων τρέχουν να μπαλώσουν τρύπες και ατέλειες ή αβλεψίες.
  Συμπερασματικά, μας δουλεύουν 1 χρόνο τώρα. Και σε τι διαφέρουν από τους προηγούμενους που επίσης κατά καιρούς επίσης μας δούλευαν «ψιλό γαζί». Μα φυσικά τώρα το δούλεμα έχει σοσιαλιστικές καταβολές, διαθέτει αριστερή πινελιά και είναι ταυτόχρονα αντιμνημονιακό, ενώ παράλληλα έχει και πιστοποιητικό νομιμοποίησης, που το λένε δημοψήφισμα και αν και έχει τίτλο ΟΧΙ, μεταφράζεται στις άλλες γλώσσες σαν  ΝΑΙ.

Υπολογισμός Μορίων Πανελληνίων 2016

Για να υπολογίσετε τα μόριά σας με βάση τους γραπτούς σας βαθμούς σύμφωνα με το νέο σύστημα εισαγωγής στις Πανεπιστημιακές Σχολές που ισχύει για τις Πανελλήνιες 2016 και 2017, πατήστε εδώ :
Υπολογισμός Μορίων Εισαγωγής

Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΑΠΘ.

Αρχική ΣελίδαarrowΚατάλογος Μαθημάτων  (όλα τα μαθήματα)
ή εναλλακτικά (για τη Βιολογία)

Αρχική ΣελίδαarrowΕυρετήριο Μαθημάτων  (75 ανοικτά μαθήματα)arrowΒιολογίας   (bio)  –  3 διαθέσιμα μαθήματα

arrowΕιδικά θέματα γενετικής (OCRS146)
Ποιότητα Ρεόντων Υδάτων (River and lake water quality) (OCRS123)
Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί (Terrestrial Environment) (BIO100)

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΕΚΠΑ.

 Αρχική Σελίδα » Κατάλογος Μαθημάτων » Βιολογίας   (BIOL)  –  108 διαθέσιμα μαθήματα (ελεύθερα μόνο όσα έχουν το σύμβολο Ανοικτό Μάθημα)
Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας  –  Υπάρχουν 11 διαθέσιμα μαθήματα
Βοτανικής  –  Υπάρχουν 16 διαθέσιμα μαθήματα
Οικολογίας και Ταξινομικής  –  Υπάρχουν 13 διαθέσιμα μαθήματα
Γενετικής και Βιοτεχνολογίας  –  Υπάρχουν 15 διαθέσιμα μαθήματα
Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής  –  Υπάρχουν 20 διαθέσιμα μαθήματα
Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας  –  Υπάρχουν 12 διαθέσιμα μαθήματα
Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου  –  Υπάρχουν 11 διαθέσιμα μαθήματα
Μαθήματα που δεν ανήκουν σε τομέα  –  Υπάρχουν 12 διαθέσιμα μαθήματα
Διατομεακά Μαθήματα  –  Υπάρχουν 3 διαθέσιμα μαθήματα

Open eClass - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

 Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Π.ΠΑΤΡΩΝ.

Αρχική ΣελίδαarrowΚατάλογος Μαθημάτων (όλα τα μαθήματα)

ή εναλλακτικά (για τη Βιολογία)

Αρχική ΣελίδαarrowΕυρετήριο Μαθημάτων  (61 ανοικτά μαθήματα)arrowΒιολογίας   (bio)  –  47 διαθέσιμα προπτυχιακά & μεταπτυχιακά μαθήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Α΄, Β΄, Γ’ Λυκείου

Δείτε το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογίας Α΄, Β΄, Γ’ Λυκείου

Ενότητες, Υποενότητες και Ενδεικτική Κατανομή

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ = ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ό,τι δεν γίνεται συστηματικά στις Πανεπιστημιακές Σχολές ακόμα, και φυσικά δεν προσφέρεται υποχρεωτικά στους Εκπαιδευτικούς από το Υπουργείο Παιδείας, αγοράζεται από τους εθελοντές συνειδητοποιημένους κακοπληρωμένους και χωρίς ειδικά οικονομικά προνόμια ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ.

Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο «Επιμόρφωση τωρινών ή μελλοντικών εκπαιδευτικών και στελεχών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ζητήματα διδακτικής της Βιολογίας» από τη Δομή Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (και στην Αθήνα την άνοιξη).
Η αναλυτική προκήρυξη στον σύνδεσμο http://diaviou.auth.gr/bio_re6

Τράπεζα θεμάτων Βιολογίας Β΄ Λυκείου 2014-2015 Νο2

Από 21 Ιανουαρίου 2015 τα αναρτημένα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων που αφορούν την Β΄ Λυκείου έχουν αυξηθεί από 50 σε 72.

Δείτε τα θέματα Εδώ.

Σταδιακή ανάρτηση και προσάρτησή τους στα ήδη προϋπάρχοντα 50 στην ιστοσελίδα μου, Βιο…αναγνώσεις , σε μορφή pdf και ανά κεφάλαιο και σαν pptx (βολικό για επαναλήψεις κάθε κεφαλαίου), στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Όσον αφορά την κατάργηση από τη νέα κυβέρνηση της Τράπεζας Θεμάτων το μόνο που μου μένει να σχολιάσω είναι :
Ευχές για επιτυχέστερη, σε σχέση με προγενέστερες προσπάθειες άλλων «μεταρρυθμιστών», ευόδωση των προσπαθειών τους αλλά η πρώτη μέρα των εξαγγελιών ήταν Σκέτη Συμφορά.
1. Οι όποιες αλλαγές στην Παιδεία ΔΕΝ γίνονται μεσοχρονίς.
2. Οι όποιες αλλαγές για να πετύχουν γίνονται με συναίνεση και όχι με αναγγελίες και ‘διατάγματα’.
3. Οι όποιες αλλαγές στην Παιδεία, αλλά και σε άλλους τομείς της Δημόσιας ζωής, πρέπει να γίνονται προγραμματισμένα, με σχέδιο, να έχουν όραμα, να στοχεύουν στο μέλλον, να αντικατοπτρίζουν το επιστημονικό παρόν και να δίνουν πραγματικές και όχι ευκαιριακές διεξόδους, ενώ πρέπει να διαθέτουν αναπτυξιακή πνοή.
3. Η αλλαγή ενός θεσμού, προτού αλέκτωρ λαλήσει, και πριν αποδειχτεί η αποτυχία του με χειροπιαστά στοιχεία αποτελεί έλλειψη γνώσης/ωριμότητας/σοβαρότητας/αξιοπιστίας/δημοκρατίας και είναι σαφής απόδειξη της «πελατειακής» ασυνέχειας του κράτους ενώ υποκρύπτει ‘συμφέροντα’ -πολιτικά ή συνδικαλιστικά ή οικονομικά ή …
4. Η δομή και το ύφος των υπαρχόντων Θεμάτων τουλάχιστον όσον αφορά τη Βιολογία είναι σαφώς πιό αναβαθμισμένη από προγενέστερες καταστάσεις και απαιτεί σίγουρα σχετικά αυξημένη κριτική ικανότητα των μαθητών (γεγονός παλαιόθεν ζητούμενο από όλους τους εμπλεκόμενους στην Εκπαίδευση) με σχετικά περιορισμένη λογική «παπαγαλίας», όπως στην προϊστορία της «καθηγητικής αυθεντίας» θεματολογία αλλά ή/και αυθαιρεσία. Επομένως, απαιτεί αυξημένη προσπάθεια σε σχέση με το παρελθόν από κάθε κατεύθυνση, πράγμα που γίνεται δυσάρεστο σε μεγάλη μερίδα της μαθητικής,
γονεϊκής αλλά και  καθηγητικής κοινότητας. Όμως οδηγεί, όπως οι Βιολόγοι γνωρίζουν, σε ευρύτητα πνεύματος, μεγαλύτερη ευχέρεια στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, πιό στέρεες βάσεις στο χαρακτήρα και τη συμπεριφορά και τελικά σε ωριμότερους/υπεύθυνους/συμμετοχικούς/συνειδητοποιημένους πολίτες.
5. Η Τράπεζα Θεμάτων είναι καταφανώς περισσότερο αντικειμενική αφού είναι γνωστό σε όλους εξ αρχής το 50% των ερωτημάτων των εξετάσεων αλλά και οι απαντήσεις τους (και στο δικό μου
site μερικώς για την ώρα και σε πολλά άλλα) και αυτό δεν ‘αρέσει’ στους κάθε λογής «ευκαιριακούς»/«κομμάντο»/«αφασίες»/«τουρίστες»/«πλιατσικολόγους»/«ξαπλόπουλους του facebook»/«αιώνιους». Οι περισσότεροι όμως από τους τελευταίους προαναφερθέντες, αν κατά τύχη βρεθούν στην αλλοδαπή, αποδεικνύονται «αστέρια» στον τομέα τους και διακρίνονται, κάτι που προφανώς σημαίνει ότι το «ΕΔΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ-ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ» δεν ευνοεί την πρόοδο και ευημερία αλλά την ΤΕΜΠΕΛΙΤΙΔΑ/ΑΕΡΓΙΑ.
6. Δεν υπάρχουν αρνητικά σημεία στην Τράπεζα Θεμάτων; ΣΑΦΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Αλλά δίνουμε ευκαιρία 3-4 χρόνια εφαρμογής για να βρεθούν και να διορθωθούν οι όποιες ατέλειες και προτού καταργήσουμε κάτι πρέπει τελικά πρώτα να το αξιολογούμε από την κορυφή (‘κεφάλι στο ψάρι’) μέχρι τη βάση (‘σαθρή ίσως;’), για να παραδειγματίζουμε και τον «ανεύθυνο» Έλληνα.

Τράπεζα θεμάτων Βιολογίας Β΄ Λυκείου 2014-2015

Ανακοινώθηκαν τα νέα θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, για τη Βιολογία της Β΄ Λυκείου, και αφορούν τη σχολική χρονιά 2014-2015 και τις εξετάσεις του Μαΐου-Ιουνίου 2015.
Δείτε παρακάτω όλα τα θέματα της Βιολογίας (συνολικό αρχείο σε μορφή zip και μεμονωμένα σε pdf και 1 docx).

Το υπουργικό θράσος

Γιατί ο υφυπουργός και όχι ο επικεφαλής υπουργός; Ηλιθιότητα δεν τόλμησε να εκστομίσει;

Δωρεάν εργασία προτείνει;

Έτσι ονειρεύεστε την Παιδεία του 21ου αιώνα (σύμφωνα με τα λεγόμενα μιας προκατόχου σας); Με εθελοντές (!!!), δημοτικούς υπαλλήλους, παπάδες, ανειδίκευτους εκπαιδευτές με σεμιναριακή επιμόρφωση τους χρήζετε εν μια νυκτί σε στελέχη εκπαίδευσης και μάλιστα τσάμπα; Αυτό είχατε κατά νου, όταν εξαγγείλατε προ μηνών το «κοινωνικό σχολείο»; Την κοινωνική αφασία;

Λεφτά, Κε Λοβέρδο και συγνώμην για το «κύριε», υπάρχουν για τους ένστολους (ή τους δικαστικούς ή τους βουλευτές) και φορολογείτε το σύμπαν για να τους τα δώσετε, για να μας προστατεύσουν από τον ανύπαρκτο υποτιθέμενο πιθανό μελλοντικό εχθρό της φαντασίας σας. Και λεφτά με τα τσουβάλια, για πυραύλους, ελικόπτερα, τανκς, αεροπλάνα (επίτηδες δεν αναφέρω υποβρύχια γιατί θα μας διαγράψει παρέα το αφεντικό σας) που χαλάνε και πέφτουν και χρειάζονται ανανέωση κάθε 10 χρόνια γιατί σκουριάζουν ή εξαντλείται η κλάση τους, φυσικά υπάρχουν (και κατά Giorgino Π.), και μάλιστα ανεξέλεγκτα.

Δεν είδα όμως κάποια προστασία στην Κύπρο από πραγματικά επιτιθέμενο στο «ξένο» πετρέλαιο. Ούτε καν από τους «κολλητούς» σας (Μέρκελ-Φρόκαλ- Ομπάμια-Κολάν). Δεν είδα προστασία από τις «συμμαχικές» κορβέτες που έρχονται στο Σύνταγμα για καφέ, αξημέρωτα. Έχω δει, αντιθέτως, κλόμπς-δακρυγύνα-σφαίρες σε κεφάλια μαθητών σε διαδήλωση για καλύτερη Παιδεία.

Αυτοί είναι οι πραγματικοί εχθροί για εσάς, και τους ομοίους σας; Γι΄αυτό πληρώνετε τα 30 αργύρια στους στολο-φέροντες προστάτες σας;

Δωρεάν WI-FI για τους περαστικούς του μετρό είδα (ψέμα, μεθαύριο θα δώ). Δίκτυο σχολικό (του γερμανο-siemens-ΟΤΕ) που να αντέχει 3 PC συνδεδεμένα στο Ίντερνετ (έστω μέσω sch.gr) για να γίνεται το μάθημα Project στα Λύκεια των Πανελληνίων και των Τραπεζών Θεμάτων (δίχως τραπεζιτικούς φαντάζομαι να διδάσκουν περί νομισματικής ενοποίησης και δανειοδοτήσεων και ατόκων καρτών θέλω να ελπίζω), δεν είδα και ούτε θα υπάρξει γιατί έχει προ-μετα-μνημονιακό κόστος ενώ το WI-FI είναι φυσικά €-κοινοτική-€ παροχή για UFO_facebook-όφιλους  twitter-όβιους αργόσχολους.

Η Παιδεία είναι πλουτοπαραγωγικό αγαθό, σύμφωνοι. Με Σταχανοβίτες, όμως, θα βελτιωθεί η παραγωγικότητά της;  Απέτυχε το εγχείρημα, το 1930 και κάτι. Εσείς θα το αναστήσετε πετυχημένα μετά από 2  ΑΙΩΝΕΣ; Ο χρόνος και οι κοινωνίες, αγαπητέ, προχωρούν προς τα εμπρός (θεμελιώδες αξίωμα της Φυσικής και της Ιστορίας, εάν διδαχθήκατε τότε και Alzheimer απελθέτω του μνημονικού σας, εύχομαι, εφόσον και εάν υφίσταται τοιούτον τι).

Εκτός και αν ζηλέψατε την φήμη της οστεοσυλλέκτριας Κας Περιστέρη και ψάχνετε μυρουδιά περασμένων μεγαλείων ώστε διηγώντας τα να κλαίτε στα δισέγγονά σας.

Τα μεγαλεία χτίζονται καθημερινά (στο παρόν) με ιδρώτα και μόχθο και όχι με νεκρολογίες και παρελθοντολογίες και ευχολόγια και κοκοροαερολογήματα του τύπου – «δώσαμε τα φώτα μας στην ανθρωπότητα (και δεν κρατήσαμε ούτε ένα μικρό δαδί για προσάναμα κι αυτή η αχάριστη μας πούλησε δια χρήμα και εμπατήραμεν) ή το εφηύραμε τη δημοκρατία (αλλά στο αναμετάξυ μας δικτατορεύουμε -με ενισχυμένη πλειοψηφική αυτοδυναμία), ή τους μάθαμε το αλφάβητο (ενώ εμείς το ξεχάσαμε γι αυτό είμαστε αναλφάβητοι κατά ΟΟΣΑ), ή τους δείξαμε τη φιλοσοφία (εμείς την εφαρμόζουμε στα ξενυχτάδικα και στα τηλεπαράθυρα) κ.λ.π.». Αλλιώς, θα σας μείνουν αμανάτι τα κόκκαλα του σχωρεμένου, όντις έκειτο κείθεν, και θα βρουν τα δικά σας οστά εναγκαλιζόμενα τα αρχαιότερα, παρέα με την τεθνεώσα Παιδεία.

Το scooter-άκι με μηχανή Ferrari ή έστω Mercentes, 8000 cc, πάλι με 30 χλμ/ώρα θα πηγαίνει, κυρ Υπουργάκο!

Και η Greek-Παιδεία με τέτοια μυαλά και τέτοιους υπουργούς ατελευτήτως στο Μεσαίωνα θα σταθμεύει (γιατί την κυβερνούν μόνιμα αυτοί που τότε εγεννήθηκαν, ψυχί τε και σώματι, και στο μυαλό αληθοφανέστατα). Ενώ φυσικά, τα ΔΙΚΑ σας παιδάκια που USA-Παιδεύονται, θα κυβερνούν εσαεί τα δικά μας Greek-ο-Παιδευθέντα εγγόνια στον συνεχιζόμενο Μεσαίωνα που μας επιβάλλετε.

Και 6000 ακόμα «μεταρρυθμίσεις» να κάνετε, πάλι σκ…ά θα τα κάνετε. Απλά, ίσως γιατί, είσαστε απαξάπαντες, αυτό ακριβώς.                                                      Τίποτα, τίποτα, τίποτα = μηδενικά τουτέστιν.

Υπερκομματικά Σκ…ά, δηλαδή.

Μετά λιγοστής ατιμίας (=αφέλειας),                                                                            ένας πιθανός – φτου κακα – ψηφοφόρος σας του παρελθόντος και διαρκές κορόιδο εις τους αιώνας των αιώνων (γευθείς ή/& όχι φυσικά – πλην όμως άσχετον – το Πανελλήνιο Παγκαλο-φαγοπότι και νυν Γαλαζιο-δικά-μας-παιδιά-φαγοπότι).